September 28, 2013

New stuff

Hello, dears !
I want this to be a short post, so I'll do my best.

Bună, dragelor !
Vreau ca această postare să fie una scurtă, aşa că mă voi strădui...

In the first picture you can see some products I received from Roxana for doing her nails. She just loved the design so much, that she felt the need to repay me somehow, so she was like a spy in my house, trying to figure out what was missing from my collection. :) She's a doll ! Therefore, she gave me four Lidan acrylic paints (green, yellow, red and blue) and two Gabrini nail polishes (the blue one is #371 and the green one is #362).

În prima poză puteţi vedea nişte produse pe care le-am primit de la Roxana pentru că i-am făcut unghiile. I-a plăcut atât de mult modelul, încât a simţit nevoia să mă recompenseze cumva, aşa că a fost ca un spion la mine în casă, încercând să îşi dea seama ce îmi lipseşte de prin colecţie. :) E o scumpă ! Aşadar, ea mi-a dăruit patru vopsele acrilice Lidan (verde, galben, roşu şi albastru) şi două oje Gabrini (cea albastră este #371, iar cea verde este #362).In the second picture you can see something I bought myself. I had to buy the Miss Sporty Nail Expert 5 in 1 Total Care Action: Strength, Growth, Moisture, Smooth and Shine - it was 7.5 RON, so I couldn't resist. I also found the cutest nail art brushes ever, which are not only beautiful, but also qualitative and really cheap - the set of four brushes cost me only 8 RON.

În cea de-a doua poză puteţi vedea ceva ce am cumpărat chiar eu. Trebuia să cumpăr Miss Sporty Nail Expert 5 in 1 Tratament Complet Pentru Unghii: Fortifică, Protejează, Hidratează, Netezeşte şi Conferă strălucire - a costat 7,5 RON, deci nu am putut rezista. Am găsit de asemenea şi cel mai drăguţ set de pensule pentru nail art, care nu numai că sunt frumoase, ci şi de calitate şi extrem de ieftine - setul de patru pensule m-a costat numai 8 RON.In the third picture you can see some beautiful nail polishes I received from the lovely Gia. Why ? Well, maybe because I won her "Autumnal Look" contest and I didn't tell you until now because I wanted to show you also the prize. Therefore, from left to right are: China Glaze Love's a Beach, Flormar True Color #003, Gabrini Glitter #G08, Gabrini Glitter #G02 and Coral Prosilk #212. I can't wait to try them out ! For sure Love's a Beach and Coral Prosilk will be swatched soon. I already used the two Gabrini Glitters in a very small amount in my most recent manicure.

În cea de-a treia poză puteţi vedea nişte oje frumoase pe care le-am primit de la frumoasa Gia. De ce ? Păi, poate pentru că am câştigat concursul ei „Look de toamnă" şi nu v-am spus până acum pentru că voiam să vă arăt şi premiul. Aşadar, de la stânga la dreapta sunt: China Glaze Love's a Beach, Flormar True Color #003, Gabrini Glitter #G08, Gabrini Glitter #G02 şi Coral Prosilk #212. De-abia aştept să le încerc ! Cu siguranţă Love's a Beach şi Coral Prosilk vor fi 'swatch'uite în curând. Am folosit deja cele două Gabrini Glitter într-o cantitate foarte mică în cea mai recentă manichiură a mea.See you next time ! :)

Ne vedem data viitoare ! :)

Reacţii:

0 comentarii:

Post a Comment