Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

October 31, 2013

Present from Golden Rose

I am so happy to have received this wonderful present from Golden Rose Romania. These are 3 nail polishes I chose for myself from 3 different collections: Rich Color (#31), Holiday (#58) and Jolly Jewels (#119). I can't wait to try them out and show them to you in all their beauty !

Sunt foarte fericită că am primit acest minunat cadou de la Golden Rose Romania. Acestea sunt 3 oje pe care mi le-am ales din 3 colecţii diferite: Rich Color (#31), Holiday (#58) şi Jolly Jewels (#119). Abia aştept să le testez şi să vi le arăt şi vouă în toată splendoarea lor !I couldn't be more happy, especially because today I also won a Halloween nail art contest organized by Cupio.ro - it is a 100 RON voucher that I can use to purchase products from their site. Many thanks to all of you who voted for my manicure ! :*

Nu puteam fi mai fericită de-atât, cu atât mai mult cu cât astăzi am câştigat un concurs de nail art pentru Halloween, organizat de Cupio.ro - este vorba despre un voucher în valoare de 100 RON pe care îl pot folosi pentru a achiziţiona produse de pe site-ul lor. Mii de mulţumiri tuturor celor care mi-aţi votat manichiura ! :* 

http://wanna-nails.blogspot.ro/2013/10/halloween.html


 

October 30, 2013

Fifty-fifty autumn design

I usually do my nails in the evening, after work, so the quality of my photos is somewhat influenced and even diminished by the flash and the lighting in the room. On Saturday, I painted my nails using the gorgeous dark brown I mentioned in this post, with the intention to do a swatch for you. Well, that turned out to be a bad idea, as in the photos I took I can almost see a black nail polish, as you can observe in the first picture. I gave up…

De obicei îmi fac unghiile seara, după serviciu, astfel încât calitatea pozelor este într-o oarecare măsură influențată și chiar diminuată de bliț și de lumina din cameră. Duminică mi-am făcut unghiile cu acest superb maro închis pe care l-am menționat în această postare, cu intenția de a face un swatch pentru voi. Ei bine, asta s-a dovedit a fi o idee proastă întrucât, în pozele pe care le-am făcut, mai că văd o ojă neagră, așa cum puteți observa în prima poză. M-am dat bătută…The colour of this nail polish is actually that of dark chocolate (trust me, I even compared it to a dark chocolate that I eventually ate :). It’s a very rich brown that almost looks black in artificial light, totally perfect for autumn. As usual, I only have good things to say about Rimmel 60 Seconds nail polishes. Just like the other ones I have, it applied easily, without streaking and it dried fast. The brush is flat and really helps with the application. Also, if you are careful enough, you can get away with just one coat for full opacity, as the consistency of this nail polish is very creamy and dense. But I applied two coats.

Culoarea acestei oje este, de fapt, aceea a ciocolatei negre (credeți-mă, am comparat-o cu o ciocolată neagră pe care am mâncat-o ulterior :). Este un maro foarte intens care pare aproape negru în lumina artificială, perfect pentru toamnă. Ca de obicei, nu am decât lucruri bune de spus despre ojele Rimmel 60 Seconds. Precum celelalte pe care le am, s-a aplicat ușor, fără dâre și s-a uscat repede. Pensula este plată și ajutămult la aplicare. De asemenea, cu puțină atenție, puteți scăpa cu un singur strat pentru opacitate completă, deoarece consistența acestei oje este foarte cremoasă și densă. Dar eu am aplicat două straturi.


You can tell it’s brown only when compared to black. So, because after a couple of days the nail polish started to lightly chip at the tips (nobody could have seen it, but me), but also because not wearing an unique manicure is no longer an option for me, I decided to tape half on my nails horizontally and paint the other half with black nail polish. I immediately removed the tape and, as the nail polish was still wet, I applied a gold stud in the middle of each nail, right where the two colours meet. I must admit that I love these studs from Born Pretty Store and I feel the need to incorporate them in every design. I finally applied a top coat and that was it. This way, I managed to prolong the life of my manicure until Saturday, when I will show you a new manicure from the T.P.A. Group challenge.
 
Realizezi că este maro doar atunci când este comparată cu negru. Așadar, pentru că după vreo două zile oja a început să se roadă ușor la vârfuri (nimeni nu ar fi observat asta în afară de mine), dar și pentru că a nu purta o manichură unicat nu mai reprezintă o opțiune pentru mine, am decis să îmi lipesc scoci pe orizontală, pe jumătate de unghie, apoi să aplic ojă neagră pe cealaltă jumătate. Am îndepărtat imediat scociul și, cât timp oja era încă umedă, am aplicat câte o țintă aurie pe mijlocul fiecărei unghii, exact unde se întâlnesc cele două culori. Trebuie să recunosc că ador aceste ținte de la Born Pretty Store și simt nevoia să le încorporez în fiecare model. La final am aplicat un top coat și asta a fost tot. În acest fel, am reușit să prelungesc viața manichiurii mele până sâmbătă, când vă voi arăta o nouă manichiură din cadrul colaborării din grupul T.P.A. 


I really like this simple and neat design. I think it's elegant and discreet and it matches any outfit.

Chiar îmi place acest model simplu şi îngrijit. Cred că este elegant şi discret şi se potriveşte oricărei ţinute.

Don't forget that you can use my XDSQ10 coupon code to get a 10% discount if you want to purchase any nail art product from Born Pretty Store.
Nu uitați că puteți folosi codul XDSQ10 pentru o reducere de 10% dacă vreți să achiziționați produse pentru nail art de la Born Pretty Store.
 
http://www.bornprettystore.com/
October 25, 2013

The Polish Addict Group Challenge - 9. Inspired by your favourite quote

This week's T.P.A. collaboration is "inspired by your favourite quote" and I chose one by the legend himself, Bob Marley, who said: "one good thing about music, when it hits you, you feel no pain".
I love music so much, that I cannot do anything without listening to music, of all types - it all depends on the mood I'm in. Therefore, Bob's quote was a natural choice for two reasons: I totally agree with him and I really love his music.
I really like the way my manicure turned out. I applied a base coat and then a white base to make the other colours look more vibrant. I applied red, yellow and green on a sponge and then dabbed it onto the nails. I chose to overlap the colours as little as possible, otherwise they would have blended in too much and the background would have lost that Jamaican feel, but I also didn't want to paint straight, well-defined lines across the nails. I then started drawing the music notes using black acrylic paint, a fine brush and a small dotting tool and finally applied a top coat.
Enjoy ! :)

Colaborarea T.P.A. de săptămâna aceasta este „inspirată de citatul preferat", iar eu l-am ales pe Bob Marley, legenda, care a spus: „un lucru bun în legătură cu muzica e că, atunci când te lovește, nu simți nicio durere".
Iubesc muzica atât de tare, încât nu pot face nimic fără să ascult muzică, de toate genurile - depinde numai de starea mea de spirit. Așadar, citatul lui Bob a reprezentat o alegere naturală din două motive: sunt absolut de acord cu el și îi iubesc muzica.
Îmi place foarte mult cum mi-a ieșit manichiura. Am aplicat o bază protectoare, apoi o bază albă pentru a face ca celelalte culori să apară mai intense. Am aplicat roșu, galben și verde pe un burete, cu care am tapotat unghiile. Am ales să suprapun culorile cât mai puţin posibil, întrucât altfel s-ar fi amestecat prea mult și fundalul și-ar fi pierdut aerul acela jamaican, dar nici nu am vrut să pictez niște linii drepte și bine delimitate pe unghii. Apoi, am început să desenez notele muzicale cu vopsea acrilică neagră, o pensulă fină și un punctator mic, iar ulterior am aplicat un top coat.
Enjoy ! :)This is the image that inspired me / Aceasta este imaginea care m-a inspiratThis is the song where the quote comes from / Acesta este cântecul de unde provine citatul

Now let's see the other girls' quotes...

Acum să vedem şi citatele celorlalte fete...

1. Oana - http://wanna-nails.blogspot.com
2. Andra (Sophie) - http://sophiesnailartdreamland.blogspot.ro
3. Madalina - http://misshappyandhernails.blogspot.ro

October 22, 2013

Breast Cancer Awareness Month

I felt the need to wear pink again this week, so I can get it over with and switch to more neutral, earth-toned colours that fit autumn more.
If last week I was showing you a rock version using studs as inspiration for a Pinktober manicure, this week I am wearing a softer, more delicate and more feminine manicure for which I used these water decals received from Born Pretty Store.
These water decals are awesome, they are so easy to use and the detailing is amazing; I am not sure if anyone could draw such tiny little things so beautifully on a nail. You must only follow the instructions provided on the back of the packaging and you have yourself an unique manicure in just seconds. It all depends on the base colour on which you apply these decals and the possibilities are endless.
I must admit I had to trim them a little bit, the dresses of those Chinese women would have fit best on square nails, but mine are oval and the decals are so small that I couldn't quite trim them as I hoped. There is also not much variety of designs of this particular set of water decals that I received, but I think I can still create one more design with what I have. You can see a picture of this set here.
I still hope you like my design... :)
Take care of yourselves, girls !

Am simţit nevoia să port roz şi săptămâna aceasta, ca să termin odată cu această culoare şi să trec la nuanţe mai neutre, mai pământii, care să fie mai potrivite pentru toamnă.
Dacă săptămâna trecută vă arătam o manichiură rock ca inspiraţie pentru 'roztombrie', creată cu ajutorul ţintelor, săptămâna aceasta port o manichiură mai finuţă, mai delicată şi mai feminină, pentru care am folosit aceste abţibilduri pe care le-am primit de la Born Pretty Store.
Abţibildurile astea sunt grozave, uşor de folosit şi cu nişte detalii uimitoare; nu cred că e cineva care să poată desena atât de frumos nişte lucruri atât de micuţe pe unghii. Trebuie doar să urmăriţi instrucţiunile de pe spatele ambalajului şi obţineţi o manichiură unică în câteva secunde. Depinde numai pe ce culoare de bază aplicaţi abţibildurile şi posibilităţile sunt nelimitate.
Trebuie să recunosc că a fost nevoie să le ajustez un pic, rochiile acelor chinezoaice fiind mai potrivite pe unghii pătrate, dar ale mele sunt ovale şi abţibildurile sunt atât de mici, încât nu le-am prea decupat eu cum trebuia. De asemenea, nu prea e varietate de modele în setul acesta de abţibilduri pe care l-am primit, dar cred că mai reuşesc să creez încă un model cu ce am. Puteţi vedea o imagine cu acest set aici.
Sper totuşi că vă place modelul meu... :)
Aveţi grijă de voi, fetelor !


Don't forget that you can use my XDSQ10 coupon code to get a 10% discount if you want to purchase any nail art product from Born Pretty Store.

Nu uitați că puteți folosi codul XDSQ10 pentru o reducere de 10% dacă vreți să achiziționați produse pentru nail art de la Born Pretty Store.

October 19, 2013

The Polish Addict Group Challenge - 8. Inspired by cartoons

"Hey there, pretty mama !" :)
Let me show you what I came up with for this week's T.P.A. Group Challenge. The theme is "Inspired by cartoons" and I chose Johnny Bravo because I really used to watch it a lot on Cartoon Network when I was a kid. I used to find him really funny, that "all muscle, no brains" type of guy that lives with his mother and has no luck in picking up chicks.
I really hope you like the way it turned out. If not, well... "yeah, whatever", at least I tried ! :D

„Hey there, pretty mama !" :)
Haideți să vă arăt ce am făcut pentru colaborarea T.P.A. de săptămâna asta. Tema este „inspirată de desene animate", iar eu am ales Johnny Bravo pentru că urmăream tot timpul aceste desene pe Cartoon Network când eram mică. Îl găseam foarte amuzant, genul ală de tip „numai mușchi, creier lipsă" care locuiește cu mama lui și nu se pricepe la agățat fete.
Sper că vă place cum a ieșit. Dacă nu, ei bine... „yeah, whatever", măcar am încercat ! :D
Now let's see the other girls' cartoons-inspired nails !

Și acum haideți să vedem unghiile inspirate de desene animate ale celorlalte fete !

1. Oana - http://wanna-nails.blogspot.com
2. Madalina - http://misshappyandhernails.blogspot.ro
3. Mihaela - http://lacquerbuzz.com
4. Iulia - http://iuliabeldean.blogspot.ro
5. Andra (Sophie) - http://sophiesnailartdreamland.blogspot.ro
6. Maria (Konad Addict) - http://konadnails.blogspot.com
7. Rita - http://addictedofbutterflies.wordpress.com/
8. Agota - http://www.nailglaze.com

October 16, 2013

Breast Cancer Awareness Month

As you might already know, October is the Breast Cancer Awareness Month. Its symbol is the pink ribbon and the representative colour is, again, pink. I decided to wear pink as well, to support the cause and to help spread the word.
Therefore, I used the wonderful neon pink from China Glaze called Love's A Beach, that I received as a prize after winning a contest. You can see the swatch and more details about this nail polish here. To make the design more interesting, I painted the accent nails using a shimmery black nail polish with fine silver particles and made ribbons using these studs I received from Born Pretty Store. I think that these studs, applied on black nail polish, really make the design stand out and they are good quality. I can't wait to use them again in my future designs ! They are really easy to use, they offer a unique look to any design and the packaging is very practical. You can see a picture of the studs here.

După cum probabil deja știți, octombrie este luna conștientizării cancerului la sân. Simbolul său este fundița roz, iar culoarea reprezentativă este tot rozul. M-am hotărât să port și eu roz, pentru a susține cauza și pentru a răspândi informația.
De aceea, am folosit minunatul roz neon de la China Glaze numit Love's A Beach, pe care l-am primit ca premiu la un concurs. Puteți vedea aici 'swatch'-ul și mai multe informații despre această ojă. Pentru a face modelul mai interesant, pe unghiile-accent am aplicat o ojă neagră cu particule fine argintii și am făcut fundițe cu ajutorul acestor ținte pe care le-am primit de la Born Pretty Store. Consider că aceste ținte, aplicate peste ojă neagră, scot modelul în evidență și sunt de calitate. De-abia aștept să le folosesc din nou în modelele viitoare ! Sunt foarte ușor de folosit, oferă un aspect unic oricărui model și ambalajul este foarte practic. Puteţi vedea o imagine cu ţintele aici.

Don't forget that you can use my XDSQ10 coupon code to get a 10% discount if you want to purchase any nail art product from Born Pretty Store.

Nu uitați că puteți folosi codul XDSQ10 pentru o reducere de 10% dacă vreți să achiziționați produse pentru nail art de la Born Pretty Store.China Glaze Love's A Beach

I must admit that, ever since I won Gia's "Autumnal Look" Contest, I've been dying to try out this nail polish by China Glaze. I think this is the most expensive nail polish I own, so my expectations were very high.
For starters, Love's A Beach is one of the coolest names I have ever heard when it comes to nail polishes and it really tickles my ears. :) It is a bright neon pink with very fine pink and magenta shimmer. I actually noticed this on my nails, as
it appears quite different in the bottle. Actually, the nail polish in the bottle looks a bit darker and more plain that it does on the nails. It's like it transforms, once applied. Looking at it, I keep telling myself "wow, this screams 'pink'"... I mean, if you stare at it for too long, you might not wanna look at anything else for a while, that's how hypnotizing this is ! :)
I found the formula is a bit thick, but it applies really well and easily, without streaking. I applied two coats, but I was a bit disappointed by the drying time. Maybe it's just me, but when it comes to nail polishes, I really appreciate a decent drying time, especially when I know that the coats I applied are thin. So, I waited for about 20 minutes before applying the second coat. Hmmm, that didn't make me happy. And I know that it might look OK in the photos, but I think that 3 coats would have looked perfect. I just didn't have the patience to apply the third coat...
This nail polish, as most neons actually, has a quite matte finish and I love it ! I didn't want to apply a top coat, simply because I think it looks gorgeous the way it is. I'm not even curious, it looks amazing like this ! :)
I know it might seem crazy to wear this bright, bold colour this time of the year, but this just states "I don't care, I love it !"
Let's see the pictures... ;)

Trebuie să recunosc că, de când am câștigat concursul Giei Look de toamnă", abia așteptam să încerc această ojă de la China Glaze. Cred că este cea mai scumpă ojă pe care o am, deci așteptările mele erau foarte mari.
Pentru început, Love's A Beach este unul din cele mai tari nume de oje pe care le-am auzit și îmi gâdilă cu adevărat auzul. :) Este un roz neon intens cu sclipiri roz și purpurii. Am observat asta pe unghiile mele, întrucât în sticlă pare altfel. De fapt, în sticlă pare mai închisă și mai banală decât pe unghiile mele. E ca și cum s-ar transforma, odată ce este aplicată. Uitându-mă la ea, îmi tot spun uau, asta țipă 'roz'"... Adică, dacă te holbezi prea mult la ea, e posibil să nu mai vrei să te uiți la altceva o vreme, atât este de hipnotizantă ! :)
Mi se pare că are o consistență destul de groasă, dar se aplică bine și ușor, fără să lase dâre. Am aplicat două straturi, dar am fost un pic dezamagită de timpul de uscare. Poate că am eu o problemă, dar când vine vorba despre oje, chiar apreciez un timp de uscare decent, mai ales când știu că am aplicat straturi subțiri. Așadar, am așteptat vreo 20 de minute înainte să aplic cel de-al doilea strat. Hmmm, nu am fost prea fericită. Și știu că arată OK în poze, dar cred că în 3 straturi ar fi arătat perfect. Numai că nu am mai avut răbdare să aplic cel de-al treilea strat...
Această ojă, ca majoritatea ojelor neon de fapt, are un finisaj mai mat și îl iubesc ! Nu am vrut să aplic top coat, pentru simplul fapt că arată superb așa cum este. Nici măcar nu sunt curioasă, arată minunat așa ! :)
Știu că poate părea nebunesc să port o ojă atât de intensă și îndrăzneață în perioada asta a anului, dar pur și simplu afirmă Nu îmi pasă, o iubesc !"
Haideți să vedem pozele... ;)