Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

April 20, 2014

Happy Easter !

Hello, dear friends ! And Happy Easter to all of you who are celebrating !

Bună, dragi prieteni ! Și Paște Fericit tuturor celor care îl sărbătoresc !

I just wanted to write a quick post to wish you and your families all the best, while also showing you my Easter Bunny manicure. It's quite complicated to explain how I did it, because it's a complex manicure, but I will try anyway...
I did a vertical gradient with turquoise and pink, then I stamped a cute design with black nail polish at the base of each nail. Afterwards, I started drawing the bunnies at the tips of the nails, using the brush of a white nail polish. If you want to know how you could also easily draw a bunny, click here and check out Cutepolish's video tutorial. The only difference between my bunnies and hers is that I made them blue-eyed and I drew their noses in a heart shape, so that their faces could match the background.

Am vrut doar să scriu o scurtă postare pentru a vă ura toate cele bune vouă și familiilor voastre, dar totodată profit de ocazie și vă arăt manichiura mea cu Iepurașul de Paște. Este destul de complicat să vă explic cum am realizat-o, pentru că este o manichiură complexă, dar voi încerca oricum...
Am creat un gradient vertical cu turcoaz și roz, apoi am ștampilat un model drăguț cu ojă neagră la baza fiecărei unghii. După aceea, am început să desenez iepurașii pe vârfurile unghiilor, folosind pensula unei oje albe. Dacă vreți să știți cum ați putea și voi să desenați cu ușurință un iepuraș, dați click aici și priviți video-tutorialul lui Cutepolish. Singura diferență dintre iepurașii mei și ai ei este faptul că eu i-am făcut cu ochi albaștri și le-am desenat năsucurile în formă de inimă, așa încât fețele lor să se asorteze cu fundalul.I really hope you enjoy my manicure... I honestly created this design for my 3-year-old niece, knowing that I would spend this day with her. ^_^
Happy Holidays ! :*

Chiar sper să vă placă manichiura mea... Sinceră să fiu, am creat acest model pentru nepoțica mea de 3 anișori, știind că voi petrece această zi cu ea. ^_^
Sărbători Fericite ! :*

April 15, 2014

Plaid nails

Every week starts with Monday, therefore with a new manicure. Today it's time for plaid manicure using Golden Rose nail polishes.

Fiecare săptămână începe cu ziua de luni, deci și cu o nouă manichiură. Azi este timpul să vă arăt manichiura mea tartan, realizată cu ajutorul lacurilor de unghii Golden Rose.I couldn't wait to try my new nail polishes from Golden Rose ever since I got them... I applied a base coat and then two coats of Golden Rose Rich Color #19. It is a green creme nail polish that wanted to look more blue in my pictures, unfortunately. The application was really easy and smooth, as with all nail polishes from this collection. The drying time was fast and the nail polish is so shiny that it doesn't need any top coat.

De-abia așteptam să încerc noile mele lacuri de unghii Golden Rose, încă de când le-am primit... Am aplicat o bază protectoare și apoi două straturi de Golden Rose Rich Color #19. Este o ojă cremoasă verde, care în pozele mele a vrut să pară mai mult albastră, din păcate. Aplicarea s-a făcut ușor și uniform, ca la toate ojele din această colecție. Timpul de uscare a fost scurt, iar oja este atât de lucioasă, încât nu are nevoie de top coat.

 

However, I couldn't leave it as it was, so I decided to play with two nail polishes from the Golden Rose Nail Art collection: 121 (silver glitter) and 147 (multicolored glitter). I first drew two intersecting silver lines on each nail, then I drew another two multicolored lines next to the first ones. I then took some square silver studs and applied them where the two multicolored lines met and formed a straight angle. In the end I applied one coat of Seche Vite... ^_^

Totuși, nu am putut să las totul cum era, așa că am ales să mă joc cu două lacuri de unghii din colecția Golden Rose Nail Art: 121 (glitter argintiu) și 147 (glitter multicolor). Am desenat mai întâi două linii argintii intersectate pe fiecare unghie, apoi încă două linii multicolore lângă celelalte. Apoi am luat niște ținte pătrate argintii și le-am aplicat la intersecția celor două linii multicolore. La final am aplicat un strat de Seche Vite... ^_^
Do you like the result ? Is it wearable or is it too sparkly ? Leave me your comments...

Vă place rezultatul ? Este purtabil, sau prea sclipicios ? Vă aștept comentariile... 


April 12, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 30. Match your outfit

I decided to do a special post for today's T.P.A. Group Challenge. The theme is "Match your outfit", but I'm not quite the right person to show off an outfit on my blog, mainly because it would be out of my comfort zone. So I asked a beautiful girl to help me out on this one. ^_^ She is a fashion blogger and really does a great job when it comes to presenting outfits. Her name is Raluca Vintilescu, but maybe you have a better chance of knowing her by her blog - Blackeyed Style.

Am decis să fac o postare specială pentru colaborarea de astăzi din cadrul grupului T.P.A. Tema se numește „Asortează-ți ținuta”, numai că eu nu sunt tocmai persoana potrivită pentru a prezenta o ținută pe blogul meu, mai ales că ar fi în afara zonei mele de confort. Astfel că am rugat o fată frumoasă tare să mă ajute cu treaba asta. ^_^ Este o bloggeriță de modă și face o treabă minunată când vine vorba să prezinte ținute. Se numește Raluca Vintilescu, dar poate sunt șanse mai mari să o recunoașteți după numele blog-ului ei - Blackeyed Style.


Anyway, I asked her to make up an outfit so I can do some matching nails and it pretty much ended up looking the way you can see here... The main piece of her outfit is this very colorful tie dye pencil skirt, that I absolutely love. I wasn't sure I managed to choose the right colors, but we had a talk and she said I nailed it... :) And you can consider this a preview of her entire outfit, that you will soon be able to see on her blog... Already curious, huh ?... :D

Oricum, am rugat-o să alcătuiască o ținută după care să creez o manichiură asortată și a ieșit ce se poate vedea aici... Piesa principală a ținutei sale este această fustă-creion tie dye foarte colorată, pe care o ador. Nu eram convinsă că am nimerit culorile potrivite, dar am discutat și mi-a spus că mi-a reușit... :) Și puteți considera că asta este avanpremiera întregii ei ținute, pe care o veți vedea foarte curând la ea pe blog... V-am făcut deja curioase, nu ?... :D
Don't forget to stop by the other girls to check out their outfit-inspired manicures...

Nu uitați să treceți și pe la celelalte fete pentru a le admira manichiurile inspirate de ținute... 


April 8, 2014

Spring daisies

I was just dying to try out a color combination I am crazy about: mint green and gold. However, I kept it simple and wearable for work, while also welcoming spring the way it deserves.

De-abia așteptam să încerc o combinație de culori după care sunt înnebunită: verde-mentă și auriu. Cu toate acestea, am păstrat un aspect simplu și ușor de purtat la muncă, totodată întâmpinând primăvara așa cum merită.I started with a base coat and then applied two coats of the most gorgeous mint green nail polish I have ever seen: Golden Rose Paris #236. Then, using a flat brush, I dipped the ends of the bristles in white acrylic paint and just created small lines close to each other in a circular shape that magically evolved into a flower. :) At the end I just applied a dot of a gold nail polish in the center of each flower using a dotting tool and sealed the design with top coat.

Am început cu o bază protectoare, după care am aplicat două straturi de ojă cu cea mai frumoasă culoare de verde-mentă pe care am văzut-o vreodată: Golden Rose Paris #236. Apoi, am băgat vârful unei pensule plate în vopsea acrilică albă și am creat linii mici și apropiate între ele într-o formă circulară, care s-a transformat ca prin magie într-o floare. :) La sfârșit am aplicat câte un punct de ojă aurie în centrul fiecărei flori cu ajutorul unui punctator și am sigilat modelul cu top coat.
I hope you enjoy my manicure as much as I do. It's easy to do, perfect for work and it's the ideal way to start the week. Have a good one ! ^_^

Sper că vă place manichiura mea la fel de mult ca și mie. Este ușor de făcut, perfectă pentru servici și este modul ideal de a începe o săptămână. Vă doresc una frumoasă ! ^_^


April 7, 2014

Golden Rose Galaxy #12

I recently received another set of nail polishes from Golden Rose Romania in order to test them.

Am primit de curând un alt set de lacuri de unghii de la Golden Rose Romania pentru a le testa.The first one I will show you is Golden Rose Galaxy #12.
This is a textured nail polish with small and medium glitters. The color is a rich blue and the glitters reflect different colors in direct light, mostly red, yellow and green. The application was not as easy as it was with other textured nail polishes also from Golden Rose, like the ones I swatched here and here. I applied three very thin coats and the drying time was really fast. I wore my nails like this for 7 days straight without any chipping.

Prima pe care v-o arăt este Golden Rose Galaxy #12. Aceasta este o ojă texturată cu glittere mici și medii. Culoarea este un albastru intens și glitterele reflectă diferite culori în lumină directă, cu precădere roșu, galben și verde. Aplicarea nu a fost atât de ușoară ca la alte oje texturate tot de la Golden Rose, ca cele pe care le-am testat aici și aici. Am aplicat trei straturi foarte subțiri și timpul de uscare a fost foarte rapid. Am purtat unghiile astfel timp de fix 7 zile fără să se ciobească.

In direct artificial light / În lumină directă artificială

In indirect natural light / În lumină indirectă naturală

You can purchase this nail polish for 15 RON from cosmania.ro and you can also like the Golden Rose Romania Facebook page to stay updated with their latest products and discounts.

Oja se poate achiziţiona la preţul de 15 RON de pe cosmania.ro şi puteţi da 'like' la pagina de Facebook Golden Rose Romania pentru a fi la curent cu cele mai recente produse şi reduceri.

April 5, 2014

Orange spring flowers

Fresh spring flowers straight from my nail art oven ! :) I just did this manicure on my cousin's nails and I think it looks pretty good...

Flori proaspete de primăvară direct din cuptorul meu de nail art ! :) Doar ce am realizat această manichiură pe unghiile verișoarei mele și cred că arată foarte bine...I started with two coats of Golden Rose Rich Color #06, which I first swatched here. It's a beautiful orange color with subtle gold sparkles and I thought it would look great if I applied a small round gold stud near the cuticles. On the accent nails, I applied a white nail polish and I created some simple flowers using a dotting tool and the Golden Rose nail polish that I used for the other nails. In the middle of each flower, I placed a gold hex glitter... and the spring manicure is ready ! Do you like it ?

Am început cu două straturi de Golden Rose Rich Color #06, pe care v-am arătat-o prima oară aici. Este un portocaliu frumos cu particule subtile aurii și m-am gândit că ar arăta minunat dacă aplic câte o țintă mică rotundă aurie lângă cuticule. Pe unghiile-accent am aplicat o ojă albă și am creat niște flori simple cu ajutorul unui punctator și al ojei Golden Rose pe care am folosit-o pe celelalte unghii. În mijlocul fiecărei flori am plasat câte un glitter hexagonal auriu... și gata și manichiura de primăvară ! Vă place ?The Polish Addict Group Challenge - 29. Bling bling nails

Put your sunglasses on, because here comes the bling bling manicure I prepared for the 29th theme from the T.P.A. Group Challenge. Slowly but surely, this collaboration is coming to an end, unfortunately...

Puneți-vă ochelarii de soare, pentru că urmează manichiura mea bling bling pe care am pregătit-o pentru cea de-a 29-a temă din cadrul colaborării din grupul T.P.A. Încet dar sigur, această colaborare se apropie de final, din păcate...I prepared a black and silver combination and I used as many rhinestones and silver caviar beads as I could fit on the accent nails. On the other ones I simply created some sort of a bling gradient using silver nail polish, silver sparkle and some silver hex glitters.

Am pregătit o combinație de negru cu argintiu și am folosit cât de multe pietricele și biluțe de caviar argintiu au putut încăpea pe unghiile-accent. Pe celelalte am creat un fel de gradient bling cu ajutorul unei oje argintii, sclipici argintiu și glittere hexagonale argintii.I am so happy to see how many girls signed up for this challenge. Let's take a look at their blingy designs...

Sunt foarte fericită să văd cât de multe fete s-au înscris la această provocare. Haideți să le vedem modelele blingy...