Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

February 25, 2014

Ombre color block

I am one lucky girl ! :) There is this colleague of mine who, every time he goes to Milan, he buys me and all the other girls from my department lovely Kiko nail polishes (click here and here to see the others I have from him). This time, he really took the time to pick some special gifts for us: 1 Kiko Multi-Effect Nail Lacquer, a Valentina eyeshadow and a cute and colorful nail file.

Sunt o fată tare norocoasă ! :) Este un coleg de-al meu care, de câte ori merge la Milano, ne cumpără mie și colegelor din departamentul meu niște oje Kiko superbe (click aici și aici pentru a le vedea pe celelalte pe care le am de la el). De data aceasta, și-a făcut timp să aleagă niște cadouri deosebite pentru noi: 1 ojă Kiko Multi-Effect Nail Lacquer, un fard de pleoape Valentina și o pilă foarte drăguță și colorată.Today I will show you the Kiko Multi-Effect Nail Lacquer, which is basically a 2-in-1 nail polish: it has both a full and a glossy colour, which really gives you the possibility to obtain 3 different looks. You can either apply the sheer and the opaque colors on their own, or you can first apply the full color, wait for it to dry and then apply the sheer one on top. The shade I was given is #08, which is made up of an opaque navy blue (almost ink-like) color and a sheer shimmery light sky-blue color, which look as great together, as they do separately.

Astăzi vă voi arăta Kiko Multi-Effect Nail Lacquer, care este practic o ojă 2-în-1: are atât o culoare opacă, cât și una 'glossy', ceea ce oferă posibilitatea de a obține 3 look-uri diferite. Cele două oje se pot aplica fie separat, fie se poate aplica mai întâi oja opacă, iar după uscare cea translucidă peste. Nuanța care mi s-a oferit este #08 și constă într-o ojă opacă, de culoare albastru marin (similară cernelei) și o ojă translucidă de un bleu deschis ca cerul, cu sclipici foarte fin, care arată la fel de bine împreună precum arată și separat.This is what gave me the idea to create a special design, so that I can admire both nail polishes in all their beauty. I therefore combined two different techniques: ombre and color blocking. After applying a base coat, I applied the opaque nail polish on more than 3/4 of my nails, starting a little bit lower from the cuticle area. After that dried, I applied the sheer nail polish on the small section near the cuticle area which I left empty at first, while also covering less than half of the navy blue nail polish. The lines had to be as straight as possible, but not perfect, as I wanted to also use a light blue striping tape I had never tried before.
This is how the design looks like after sealing everything with top coat.

Asta mi-a dat ideea de a crea un model special, care să îmi permită să admir ambele oje în toată splendoarea lor. Astfel, am combinat două tehnici diferite: ombre și color blocking. După ce am aplicat o bază, am aplicat oja opacă pe mai mult de 3/4 din unghie, începând un pic mai jos de cuticule. După ce s-a uscat, am aplicat oja translucidă pe porțiunea mică de lângă cuticule pe care inițial o lăsasem goală, dar totodată am acoperit și mai puțin de jumătate din oja albastră. A trebuit să fac liniile cât mai drepte posibil, dar nu perfecte, întrucât am vrut să folosesc și o bandă îngustă de un albastru deschis, pe care nu o mai încercasem până atunci.
Așa arată modelul după ce am sigilat totul cu un top coat.
Being the first time I used the striping tape and left it on the nails as part of the design, I definitely did something wrong, as some of them started to peel off the next day. I took them all off and tried to obtain a different, more durable look. With some light blue acrylic paint, I drew straight lines across the nails, right where the striping tapes were, and then drew small leaves coming out from them, filling the empty spaces of the color blocks.

Fiind prima dată când am folosit banda adezivă și am lăsat-o pe unghii ca parte a unui design, cu siguranță am făcut ceva greșit, pentru că unele dintre benzi au început să se dezlipească a doua zi. Le-am dat pe toate jos și am încercat să obțin un look diferit și mai durabil. Cu o vopsea acrilică de un albastru deschis, am desenat linii drepte de-a lungul unghiilor, exact unde au fost benzile, apoi am desenat frunze mici care să pornească din ele pentru a umple spațiile blocurilor de culoare.


 

Please let me know what you think of my designs. Which one do you like best ? :) Honestly, I thought the second design was a major fail, until a girl I work with said it was pretty. This is the only reason I am showing you the second attempt to make it a longer lasting manicure...

Vă rog să îmi spuneți ce părere aveți despre cele două modele. Care vă place mai mult ? :) Sincer, mie mi s-a părut că cel de-al doilea model a fost un eșec total, până când o fată cu care lucrez mi-a spus că e drăguț. Acesta este singurul motiv pentru care vă arăt cea de-a doua tentativă de a face din această manichiură una de durată...Lots of blue kisses for you ! :*

Mulți pupici albaștri pentru voi ! :*

February 22, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 23. Splattering

I really love the T.P.A. Group Challenge because it gives me the chance to try out techniques I have never used before. For today, I obtained a gorgeous manicure with a straw and no special talents - it's called the 'splattering' technique. Basically, all you have to do is to take a straw, cut it into pieces of about 5-6 cm, transfer some nail polish on one end of the straw and blow through the other end.

Ador colaborările din cadrul grupului T.P.A. pentru că îmi oferă ocazia să încerc tehnici pe care nu le-am mai folosit până acum. Pentru astăzi, am obținut o manichiură superbă cu un singur pai și fără talente deosebite - tehnica se numește 'splattering'. Practic, tot ce trebuie să faceți este să luați un pai, să îl tăiați în bucăți de 5-6 cm, să puneți niște ojă pe un capăt al paiului și să suflați prin celălalt capăt.I applied a base coat and then two coats of a white nail polish. After that dried, I took a piece of straw and transferred some turquoise nail polish on one of its ends using the brush that came with the bottle. I immediately blew through the clean end of the straw over my nails to create the splattering effect. I then did the same with a navy blue polish. On two of my nails, the navy blue splatters were almost half the size of my nails, but I didn't panic. When the blue dried, I used the white nail polish to make some more splatters and to avoid the dark polish taking over the nail. And voilà ! A gorgeous manicure using a fun technique that requires no special tools, talent, precision or abilities.

Am aplicat o bază protectoare, apoi două straturi de ojă albă. După ce s-a uscat, am luat o bucată de pai și am pus niște ojă turcoaz pe unul dintre capetele lui cu ajutorul pensulei de la sticluța de lac de unghii. Imediat, am suflat prin capătul curat al paiului desupra unghiilor pentru a crea efectul de stropi. Am făcut apoi același lucru cu o ojă de un albastru închis. Pe două dintre unghii, petele de ojă albastră erau aproape cât jumătate din unghie, dar nu m-am panicat. Când s-a uscat, am folosit oja albă pentru a crea și mai mulți stropi și pentru a evita ca oja mai închisă să îmi ocupe o suprafață prea mare din unghie. Și voilà ! O manichiură superbă cu ajutorul unei tehnici foarte distractive care nu necesită unelte speciale, talent, precizie sau abilități.
Oh, and if you ask me how messy it was... Well, I used one single napkin to place my hands on and avoid getting my table all messed up. And my fingers were not as messy as I thought they would be. I think this is one of my favourite techniques and I loved the result so much, that I can't wait to try it again, using different colours.

Ah, și dacă mă întrebați câtă mizerie am făcut... Ei bine, am consumat un singur șervețel pe care mi-am pus mâinile pentru a evita murdărirea mesei. Și nici degetele nu mi le-am murdărit așa tare cum mă așteptam. Cred că aceasta este una dintre tehnicile mele preferate și îmi place atât de mult rezultatul, încât de-abia aștept să încerc din nou, cu alte culori. 
Please stop by the other girls to see what they came up with for this theme...

Vă rog să treceți și pe la celelalte fete pentru a vedea ce au făcut pentru această temă...

February 18, 2014

Pink water drop cabochon manicure

Hello, everybody !
Born Pretty Store is hosting another nail art contest on their blog, so I immediately signed up for the challenge. The main condition is to use one of their products from this link. Lucky for me, I had exactly what I needed, and here I'm talking about these amazing pink water drop cabochons (#1).
For this manicure I wanted to create an unique look. More precisely, I wanted to recreate the design of the cabochons on my nails, and in order to achieve this look, I used a technique I had never tried before: the water spotted technique. It was pretty easy to do and I truly believe that this result couldn't be obtained in any other way. I first saw this technique in Cutepolish's tutorial, but my result resembles more this design, also by Cutepolish - I recommend you to watch them both if you are not familiar with this technique.

Bună, tuturor !
Born Pretty Store găzduiește un nou concurs de nail art pe blog-ul lor, așa că am acceptat imediat provocarea. Principala condiție este să se folosească unul dintre produsele care se găsesc la acest link. Norocul meu că am avut exact ce îmi trebuia, iar aici mă refer la aceste cabochon-uri roz sub formă de picături de apă (#1).
Pentru această manichiură am vrut să creez un model unic. Mai exact, am vrut să recreez pe unghii modelul de pe cabochon-uri, iar pentru a obține acest aspect, am folosit o tehnică pe care nu o mai încercasem înainte: tehnica 'water spotted'. A fost simplu de făcut și cred cu tărie că acest rezultat nu ar putea fi obținut în alt fel. Am văzut această tehnică pentru prima dată în tutorialul lui Cutepolish, dar rezultatul meu seamănă mai degrabă cu acest model, care aparține tot lui Cutepolish - eu vă recomand să le urmăriți pe ambele dacă tehnica aceasta nu vă este cunoscută.I started by applying a base coat to protect my nails and then two coats of a pale pink nail polish. When that was dry, I poured some warm water into a really small cup and then I dropped one single drop of black nail polish onto the surface of the water. Next, I took a bottle of hair spray and sprayed it 2-3 times on the surface of the water, then dipped my nail into it (of course I repeated this process for each nail). I waited for all the nails to dry and applied a top coat, then immediately placed one cabochon in the middle of each nail. I then surrounded them with individual silver caviar beads and created a line across the nails using the same silver caviar beads to resemble a ring, if you'd like. :) Finally, I sealed everything with top coat, avoiding the surface of the cabochons.

Am început prin a aplica un base coat pentru a-mi proteja unghiile, apoi două straturi de ojă roz pal. După ce s-a uscat, am pus apă călduță într-un pahar foarte mic, pe suprafața căreia am dat drumul unei singure picături de ojă neagră. Apoi am luat un spray pentru păr cu care am stropit de 2-3 ori suprafața apei și am introdus câte o unghie în pahar (bineînțeles că am repetat procedeul pentru fiecare unghie în parte). Am așteptat să se usuce toate unghiile și am aplicat top coat, apoi am plasat imediat câte un cabochon în mijlocul fiecărei unghii. Le-am înconjurat cu bobițe individuale de caviar argintiu și am trasat și o linie pe lățimea unghiilor cu aceleași bobițe de caviar, pentru a se asemăna cu un inel, dacă vreți. :) La final, am sigilat totul cu top coat, evitând suprafața cobochon-urilor.

Looking closely at the pictures, I realized I really nailed this one ! The cabochons seem to be a 3D extension of the design on the nails, just as if they were clear water drops. :) Do you like it ? Do I have any chance of winning the contest ? :D

Uitându-mă cu atenție la poze, mi-am dat seama că mi-a ieșit manichiura aceasta ! Cabochon-urile par a fi o extensie 3D a modelului de pe unghii, ca și cum ar fi picături de apă transparente. :) Vă place ? Am vreo șansă de a câștiga concursul ? :DDon't forget that you can use my XDSQ10 coupon code to get a 10% discount if you want to purchase any nail art product from Born Pretty Store.

Nu uitați că puteți folosi codul XDSQ10 pentru o reducere de 10% dacă vreți să achiziționați produse pentru nail art de la Born Pretty Store.February 15, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 22. Color blocking

It's Saturday again, so I get the chance to show you another design. Today's manicure is inspired by color blocking, a trend that usually combines at least two colors to create a look (whether it's about clothes, nail art, makeup etc.).

Este din nou sâmbătă, așa că am ocazia să vă arăt un alt model. Manichiura de astăzi este inspirată de 'color blocking', o tendință care de regulă combină minim două culori pentru a crea un look (indiferent că este vorba despre haine, nail art, machiaj etc.).Even though it's the first time I'm doing this type of manicure, I decided to go all the way ! :) I not only combined different colors for this design, but I went ahead and used different textures as well, on top of which I created some mix & match patterns: polka dots, stripes, hearts, leopard and zebra prints.
Deși este prima dată când fac acest gen de manichiură, am decis să merg până la capăt ! :) Pentru acest model am combinat nu numai diferite culori, ci am folosit și diferite texturi, peste care am creat niște modele 'mix & match': buline, dungi, inimi, imprimeuri de leopard și zebră.I really think that nail art is about having fun with nail polishes - at least, this is what I do it for. Therefore, I not only enjoyed creating this design, but I must admit I also like looking at it. I think it's unique and this is exactly what I was aiming for. ^_^ Here are the nail polishes I used:

Sunt de părere că arta pe unghii constă în a te distra cu ojele - cel puțin acesta este motivul pentru care eu o practic. În concluzie, nu numai că mi-a făcut plăcere să creez acest model, dar trebuie să recunosc că îmi place și să îl privesc. Cred că este unic și exact așa voiam să fie. ^_^ Iată ojele pe care le-am folosit:

Let's see the colors that the other girls chose for this theme...

Haideți să vedem culorile pe care celelalte fete le-au ales pentru această temă...
 

February 13, 2014

Blue Valentine

I finally have the chance to show you the manicure I've been wearing since Sunday night. Tomorrow is Valentine's Day and, whether you celebrate it or not, whether you're in love, in a relationship or even single, you can never go wrong with some cute blue hearts.

În sfârșit am ocazia să vă arăt manichiura pe care o port de duminică seara. Mâine este Sf. Valentin și, fie că îl sărbătoriți sau nu, fie că sunteți îndrăgostite, într-o relație sau chiar singure, nu aveți cum să dați greș cu niște inimioare albastre drăguțe.I created this design using only nail polishes, a dotting tool and a makeup sponge. It was easy and fun to do and I really love the way it came out. I hope you like it as much as I do and I need to ask: would you wear it for Valentine's Day ?... After all, love is al we need, right ? ^_^
Kisses !

Am creat acest model doar cu ajutorul ojelor, al unui punctator și al unui burețel de machiaj. A fost ușor și distractiv de făcut și chiar îmi place cum a ieșit. Sper că și vouă vă place la fel de mult și trebuie să vă întreb: voi ați purta acest model de Sf. Valentin ? La urma urmei, dragostea e tot ce avem nevoie, nu-i așa ? ^_^
Pupici ! 
February 8, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 21. Studded nails

Studded nails ? Glad to ! ^_^ It's time for a new challenge from the T.P.A. Group just because it's Saturday, and I was more than happy to accept it just because I love studs... and I think you all know that. :)
I couldn't settle for just one design, so I decided to play a little bit with the studs I have in my collection. However, I kept it simple and painted most of my nails black and chose gold for my accent nails on the ring fingers and thumbs.

Unghii cu ținte ? Cu cea mai mare plăcere ! ^_^ Este timpul pentru o nouă provocare din cadrul grupului T.P.A. doar pentru că este sâmbătă, iar eu am fost mai mult decât bucuroasă să o accept doar pentru că iubesc țintele... și cred că voi toate știți asta. :)
Nu m-am putut mulțumi cu un singur model, așa că am decis să mă joc un pic cu țintele pe care le am în colecție. Cu toate acestea, am păstrat un aspect simplu și am ales negru pentru aproape toate unghiile și auriu pentru unghiile-accent de la inelare și degetele mari.For my left hand, I chose to place a gold heart-shaped stud at the base of each black nail, and on the gold accent nails I created a polka dot pattern using black round studs.

Pentru mâna stângă am ales să plasez câte o țintă aurie în formă de inimă la baza fiecărei unghii negre, iar pe unghiile-accent aurii am creat un model cu buline cu ajutorul unor ținte negre rotunde.


 
For my right hand, I placed some bigger gold round studs at the base of each black nail, and on my gold accent nails I created a kind of Ruffian design by placing a row of black round studs along the cuticle.

Pentru mâna dreaptă am plasat câte o țintă aurie rotundă mai mare la baza fiecărei unghii negre, iar pe unghiile-accent aurii am creat un fel de model Ruffian, lipind un șir de ținte negre rotunde de-a lungul cuticulei.I would love to hear you opinion on this manicure, because I love the way it turned out. I wore this for a whole week and received tons of compliments. I also think that the design on my left hand would make a perfect choice for Valentine's Day, but the design I loved the most was the Ruffian one (click here for another Ruffian design done by me). Which one is your favourite ?

Mi-ar plăcea să vă aflu părerile în legătură cu această manichiură, pentru că îmi place foarte mult cum a ieșit. Am purtat-o timp de o săptămână și am primit numeroase complimente. De asemenea, cred că modelul de la mâna stângă ar fi o alegere perfectă pentru Sf. Valentin, însă modelul care mie mi-a plăcut cel mai mult a fost cel Ruffian (click aici pentru alt model Ruffian făcut de mine). Care este preferatul vostru ?

I can't wait to see what kinds of studs the other girls chose for this challenge...

De-abia aștept să văd ce fel de ținte au ales celelalte fete pentru această provocare...


February 1, 2014

My first guest post

Hello, ladies !
I was recently offered the chance to write my first guest post on somebody else's blog and here I'm talking about Kleo's blog. It's a true honour for me to do this and I was really nervous when I first started thinking what I should write about. I finally decided that a Valentine's Day manicure would be great, so I started working on it without giving it much thought.
Please check Kleo's post and let me know if I nailed it.
Thank you, girls ! :*

Bună, fetelor !
De curând, mi s-a oferit ocazia de a scrie prima mea postare în calitate de invitat pe blogul altcuiva, iar aici mă refer la blogul lui Kleo. Este o adevărată onoare pentru mine să fac asta și am fost destul de emoționată când m-am gândit prima oară despre ce aș putea să scriu. M-am decis într-un final că o manichiură pentru Sf. Valentin ar fi grozavă, așa că am început să lucrez la ea fără să mă gândesc prea mult.
Vă rog să citiți postarea lui Kleo și să-mi spuneți dacă e un succes.
Vă mulțumesc, fetelor ! :*


 

The Polish Addict Group Challenge - 20. Fishtail nails

Happy Saturday !
Today we have the 20th theme from the T.P.A. Group Challenge and it's called "Fishtail nails". From the start, I must tell you that I love braided... everything ! So, when I saw what I had to do for today, my enthusiasm exploded all over the place ! :) It is also not the first time I've ever tried this look - here is an older attempt (excuse the bad quality picture and the Instagram filters).

Sâmbătă fericită !
Astăzi avem cea de-a 20-a temă din cadrul colaborării grupului T.P.A. și se numește „unghii coadă-de-pește” (urât sună în română tradus mot-a-mot; ar suna mai bine „împletitură”, că asta este, de fapt...). De la bun început trebuie să vă spun că îmi place orice... împletit ! Așa că, atunci când am văzut ce trebuie să fac pentru astăzi, m-am entuziasmat toată ! :) De asemenea, nu este prima oară când încerc acest model - iată aici o tentativă mai veche (scuzați poza de proastă calitate și filtrele de Instagram).I decided to go for only two braided nails to not over-weigh the final look, but also to make it more interesting and to make it obvious who the star of my manicure is. I chose gold (S-he Stylezone #320), lilac (Rimmel 60 Seconds #620 How Do You Lilac It?) and purple (Golden Rose Rich Color #31), as I thought they looked great together. For my pointer and pinky I chose a full colour nail and applied a golden square stud near the cuticle. I find this design is quite elegant and simple, easy to do and not really time-consuming.
I hope you like it, too ! I can't wait to read your opinions in the comments below.
Kisses, girls ! :*

Am ales să fac doar două unghii împletite pentru a nu aglomera rezultatul final, dar și pentru a-l face mai interesant și pentru a fi mai evident cine este vedeta manichiurii. Am ales auriu (S-he Stylezone #320), lila (Rimmel 60 Seconds #620 How Do You Lilac It?) și purpuriu (Golden Rose Rich Color #31), întrucât mi s-a părut că arată minunat împreună. Pentru unghiile de la arătător și degetul mic am ales o singură culoare și am aplicat câte o țintă aurie lângă cuticulă. Cred că acest model este elegant și simplu, ușor de făcut și nu necesită foarte mult timp.
Sper că și vouă vă place ! Abia aștept să vă citesc părerile în secțiunea de comentarii.
Pupici, fetelor ! :*

Let's check out the other girls' braided nails !

Haideți să vedem unghiile împletite ale celorlalte fete !