Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

August 31, 2013

Monochromatic manicure

I was telling you a while back about the first giveaway that I won and I also mentioned about the manicure that helped me win.
I then promised to use the products I received from Tara as soon as I could. Well, the time has come ! In order to really make the design stand out more, I added a new polish that I recently received from a friend - it's Miss Sporty #330, a black polish with tiny silvery reflections, which looks awesome near the Essence #102, a shimmery white with iridescent glittery particles (too bad it doesn't show well in the pictures). I added two different stickers and kept it simple.
I really hope you like it !

Vă povesteam acum ceva vreme despre primul 'giveaway' pe care l-am câştigat şi vă menţionam de asemenea manichiura care m-a ajutat să câştig.
Atunci am promis că voi folosi produsele primite de la Tara cât mai curând posibil. Ei bine, a sosit momentul ! Pentru ca design-ul să iasă cu adevărat în evidenţă, am adăugat o ojă nouă pe care am primit-o de curând de la o prietenă - e vorba de Miss Sporty 330, o ojă neagră cu mici reflexii argintii, care arată de minune lângă Essence 102, un alb strălucitor cu particule sclipicioase iridescente (păcat că nu se văd bine în poze). Am adăugat două stickere şi am lăsat-o mai simplă.
Sper să vă placă !

 

The Polish Addict Group Challenge - 1. Inspired by pop art

The manicure that I’m showing you today is the first one from a long list of collaborations within T.P.A. (The Polish Addict) Group Challenge. The themes were chosen by Georgia, they are varied and I can’t wait to do them and show them to all of you.
Today’s theme is “Inspired by pop art”. Of course I didn’t have much clue what pop art really is and I also didn’t have any idea on which nail art I should choose; but it’s amazing what a simple search on Google or YouTube can do…
Therefore, I’m presenting you my manicure inspired by pop art and I hope you like it.

Manichiura pe care v-o prezint astăzi este prima dintr-un lung şir de colaborări din cadrul T.P.A. (The Polish Addict) Group Challenge. Temele au fost alese de Georgia, sunt variate şi abia aştept să le fac pe toate şi să vi le arăt.
Tema de astăzi este „inspirată de arta pop”. Bineînţeles că nu prea aveam idee ce anume este arta pop şi de asemenea nu ştiam ce fel de model să aleg pentru unghii; însă este uimitor ce poate face o simplă căutare pe Google sau pe YouTube...
Drept urmare, vă prezint manichiura mea inspirată de arta pop şi sper să vă placă.


Please also visit the other girls who participated to this challenge:

Vă rog să le vizitaţi şi pe celelalte fete care au participat la această provocare:
 
1. Georgia - http://giamakeup.blogspot.ro
2. Aby - http://abyukina.blogspot.ro
3. Mihaela - http://lacquerbuzz.com
4. Oana - http://wanna-nails.blogspot.it/
5. Romina - http://sparkleandlove.wordpress.com
6. Diana - http://cherryqueendee.blogspot.ro
7. Iulia - http://the-colorful-world-of-iulia.blogspot.ro/
8. Agota - http://www.nailglaze.com
9. Ana Maria -http://unghiutelemele.blogspot.ro
10. Roxy - http://roxy-ch.blogspot.ro
11. Maria (Konad Addict) - http://konadnails.blogspot.ro
12. Ad -  http://walkwithad.wordpress.com
13. LittleBeautyBag - www.littlebeautybag.com
14. Andreea M. - http://www.summer-gold.com
15. Andra- http://andrakat.wordpress.com
16. Josephine - http://rainbowsinajar.blogspot.ro/
17. Madalina - http://misshappyandhernails.blogspot.ro/
18. Ioana- http://ioana-make-up.blogspot.ro/
19. Ryta - http://addictedofbutterflies.wordpress.com/
20. Andra (Sophie) - http://sophiesnailartdreamland.blogspot.ro

August 29, 2013

My souvenirs from the seaside

Hello, girls !
I'm back from the seaside, but I just couldn't leave empty-handed ! I found these pretties and I had to have them...
I will be posting new manicures soon, so stay tuned. Bye !


Bună, fetelor !
M-am întors de la mare, dar nu am putut pleca cu mâna goală ! Am găsit frumuseţile astea şi a trebuit să le am...
Voi posta în curând noi manichiuri, aşa că rămâneţi pe frecvenţă. Pa-pa !


 
Queenease Matte - #72
Golden Rose - #69
Golden Rose - #236
Golden Rose - #130
Golden Rose - #242  


P.S.: while I was away, I received some wonderful news regarding Gabrielle's fruity nails manicure contest. No, I didn't win the big prize, but apparently she decided to reward other 6 manicures that she liked very much... and mine is one of them ! :D I was so happy to hear that ! I am waiting for her package and I will let you know as soon as I receive it. Thank you so much, Gabrielle !


P.S.: în timp ce eram plecată, am primit o veste minunată legată de concursul de manichiuri fructate al Gabrielei. Nu, nu am câştigat marele premiu, însă se pare că ea a decis să mai premieze încă 6 manichiuri care i-au plăcut foarte mult... şi a mea este una dintre ele ! :D Am fost foarte fericită când am aflat ! Aştept coletul ei şi vă anunţ de îndată ce îl primesc. Îţi mulţumesc frumos, Gabriela !

August 20, 2013

One week at the seaside

I just finished packing, I'm heading for the seaside tonight and I'll be back in a week (feeling excited) !
But I couldn't leave without showing you the manicure and pedicure that I prepared specially for this vacation. :) I just hope they will last me for a whole week...
I hope you like them as much as I do. Have a great week !

Am terminat de făcut bagajele, plec spre mare în noaptea asta şi mă întorc peste o săptămână (sunt tare entuziasmată) !
Dar nu aş fi putut pleca fără să vă arăt manichiura şi pedichiura pe care le-am pregătit special pentru concediul acesta. :) Sper doar să îmi reziste o săptămână întreagă...
Sper să vă placă la fel de mult ca şi mie. Să aveţi o săptămână minunată !


Starfish manicure 


Mermaid pedicure
August 19, 2013

How to remove glitter

Hello, ladies !
This is my first post in the section 'Tips', so be gentle... :)

Bună, fetelor !
Aceasta este prima mea postare în secţiunea 'Sfaturi', deci fiţi blânde... :)


I decided to talk to you about removing a stubborn glitter nail polish. I've had this manicure for a week now and I wanted to wipe it off in order to create a new design... well... actually two ! :) I think you all know how difficult glitter can be. But no more ! Because I am going to show you an easy way to remove it. This method is so good, that it helps remove glitter even easier than a regular polish. Curious how ? Follow me !

Am decis să vă vorbesc despre cum să îndepărtaţi o ojă cu sclipici încăpăţânat. Am purtat manichiura aceasta timp de o săptămână iar acum am vrut să o şterg ca să îmi fac un nou model... de fapt... chiar două ! :) Cred că deja ştiţi căt de dificil este sclipiciul. Adică era ! Pentru că o să vă arăt o modalitate uşoară pentru a-l îndepărta. Metoda aceasta este atât de bună, încât sclipiciul va fi mai uşor de îndepărtat decât o ojă normală. Curioase cum ? Urmaţi-mă!


You will need some tin foil, cotton balls or pads and any nail polish remover (it doesn't even have to be 100% acetone).

Veţi avea nevoie de nişte folie din aluminiu, vată sau dischete de bumbac şi orice dizolvant pentru ojă (nici nu trebuie să fie 100% acetonă).This is my pointer finger and the design I will be removing.

Acesta este degetul meu arătător şi desenul pe care îl voi şterge. First, you need to soak a cotton ball in nail polish remover.

Mai întâi trebuie să îmbibaţi o bucată de vată cu dizolvant.Then, you need to place that on the nail and press down gently.

Apoi, trebuie să o puneţi pe unghie şi să o apăsaţi uşor.After that, you just need to take a piece of tin foil and wrap it around your finger, on top of the cotton ball.

După aceea, trebuie să luaţi o bucată de folie de aluminiu şi să o înfăşuraţi în jurul degetului, peste bucata de vată.I took this photo just for fun ! :D My husband was wondering what the hell I was doing...

Am făcut poza asta doar de amuzament ! :D Soţul meu se întreba ce naiba fac...You need to let that sit for 10 minutes and then just pull that stuff off your nails. The tin foil and the cotton ball will take all that glitter off in just one move.

Trebuie să aşteptaţi aşa vreo 10 minute, apoi să trageţi chestia asta de pe unghii. Folia de aluminiu şi vata vor îndepărta sclipiciul dintr-o singură mişcare.And that's it ! I then used my cuticle peeler and an orange stick to remove any unwanted dead skin off my nails.

Şi cam atăt ! Eu am folosit apoi peeler-ul meu cuticular şi un beţişor de lemn pentru a îndepărta orice piele moartă de pe unghii.Then I applied hand cream.

Apoi, am aplicat cremă pentru mâini.I then applied my cuticle oil and a base coat.

După, am aplicat uleiul de cuticule şi baza.I hope this helped you. Let me know in the comments below if you have any questions. Thanks !

Sper că v-am ajutat. Lăsaţi-mi un comentariu mai jos dacă aveţi întrebări. Mulţumesc !

Happy summer

I decided to participate to the "Happy Summer" nail art contest organized by Born Pretty Store. Each person can submit no more than two manicures to have the chance to win one of the generous prizes, so I decided to create two different nail art designs, specially for this contest.

M-am hotărât să particip la concursul de artă pe unghii „Vară fericită” organizat de Born Pretty Store. Fiecare persoană se poate înscrie cu maxim două manichiuri pentru a avea şansa de a câştiga unul dintre generoasele premii, aşa că am decis să creez două modele diferite, special pentru acest concurs.

 
For my first manicure, I tried to incorporate all the elements that, for me, make up a happy summer: long walks on the beach, wearing my favourite flip-flops, drinking a refreshing cocktail from the bar, playing with a beach ball on the sand and watching the sun rise and set at the seaside.

Pentru primul model, am încercat să încorporez toate elementele care constituie pentru mine o vară fericită: plimbări lungi pe plajă, să port şlapii preferaţi, să beau un cocktail răcoritor de la bar, să mă joc cu o minge de plajă pe nisip şi să privesc un răsărit şi un apus de soare de la mare.For my second manicure, I decided to let my thumb nail as it was because I fell in love with the way it turned out... On my other nails, I thought that a beach umbrella, a hammock and some palm trees would fit in perfectly, as relaxing on a beach also means a happy summer for me.

Pentru cel de-al doilea model, am decis să las unghia degetului mare aşa cum era pentru că ador felul în care a ieşit... Pe celelalte unghii, m-am gândit că o umbrelă de plajă, un hamac şi nişte palmieri s-ar potrivi de minune, pentru că o vară fericită pentru mine înseamnă şi să mă relaxez pe plajă.I hope you enjoy my two manicures as much as I do and I really hope they will help me win a prize in this contest.
If you'd like to know more details about how I created the designs, please let me know in a comment below.
Thanks for watching ! :)

Sper că vă plac cele două manichiuri ale mele la fel de mult cum îmi plac mie şi sper că ele mă vor ajuta să câştig un premiu în cadrul acestui concurs.
Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre cum am creat cele două modele, vă rog să îmi spuneţi într-un comentariu la acest articol.
Vă mulţumesc pentru vizionare ! :)