August 19, 2013

How to remove glitter

Hello, ladies !
This is my first post in the section 'Tips', so be gentle... :)

Bună, fetelor !
Aceasta este prima mea postare în secţiunea 'Sfaturi', deci fiţi blânde... :)


I decided to talk to you about removing a stubborn glitter nail polish. I've had this manicure for a week now and I wanted to wipe it off in order to create a new design... well... actually two ! :) I think you all know how difficult glitter can be. But no more ! Because I am going to show you an easy way to remove it. This method is so good, that it helps remove glitter even easier than a regular polish. Curious how ? Follow me !

Am decis să vă vorbesc despre cum să îndepărtaţi o ojă cu sclipici încăpăţânat. Am purtat manichiura aceasta timp de o săptămână iar acum am vrut să o şterg ca să îmi fac un nou model... de fapt... chiar două ! :) Cred că deja ştiţi căt de dificil este sclipiciul. Adică era ! Pentru că o să vă arăt o modalitate uşoară pentru a-l îndepărta. Metoda aceasta este atât de bună, încât sclipiciul va fi mai uşor de îndepărtat decât o ojă normală. Curioase cum ? Urmaţi-mă!


You will need some tin foil, cotton balls or pads and any nail polish remover (it doesn't even have to be 100% acetone).

Veţi avea nevoie de nişte folie din aluminiu, vată sau dischete de bumbac şi orice dizolvant pentru ojă (nici nu trebuie să fie 100% acetonă).This is my pointer finger and the design I will be removing.

Acesta este degetul meu arătător şi desenul pe care îl voi şterge. First, you need to soak a cotton ball in nail polish remover.

Mai întâi trebuie să îmbibaţi o bucată de vată cu dizolvant.Then, you need to place that on the nail and press down gently.

Apoi, trebuie să o puneţi pe unghie şi să o apăsaţi uşor.After that, you just need to take a piece of tin foil and wrap it around your finger, on top of the cotton ball.

După aceea, trebuie să luaţi o bucată de folie de aluminiu şi să o înfăşuraţi în jurul degetului, peste bucata de vată.I took this photo just for fun ! :D My husband was wondering what the hell I was doing...

Am făcut poza asta doar de amuzament ! :D Soţul meu se întreba ce naiba fac...You need to let that sit for 10 minutes and then just pull that stuff off your nails. The tin foil and the cotton ball will take all that glitter off in just one move.

Trebuie să aşteptaţi aşa vreo 10 minute, apoi să trageţi chestia asta de pe unghii. Folia de aluminiu şi vata vor îndepărta sclipiciul dintr-o singură mişcare.And that's it ! I then used my cuticle peeler and an orange stick to remove any unwanted dead skin off my nails.

Şi cam atăt ! Eu am folosit apoi peeler-ul meu cuticular şi un beţişor de lemn pentru a îndepărta orice piele moartă de pe unghii.Then I applied hand cream.

Apoi, am aplicat cremă pentru mâini.I then applied my cuticle oil and a base coat.

După, am aplicat uleiul de cuticule şi baza.I hope this helped you. Let me know in the comments below if you have any questions. Thanks !

Sper că v-am ajutat. Lăsaţi-mi un comentariu mai jos dacă aveţi întrebări. Mulţumesc !

Reacţii:

0 comentarii:

Post a Comment