November 8, 2013

Golden Rose Holiday #58

Ta-daaa !!!
It is with great pleasure that I present to you Golden Rose Holiday #58 ! I could have called this post "How I fell in love with a nail polish", but this title wouldn't have been that eloquent. :) I received this nail polish from Golden Rose Romania along with other two nail polishes as a gift and you can see them in this post.
First of all, I must tell you that, if you ever get the chance to wear this nail polish, you won't need any type of jewellery anymore. Not because it is extremely sparkly, but because it is precious in itself. It is a dark brown with fine gold, purple and pink glitter.

Ta-daaa !!!
Am marea plăcere de a vă prezenta Golden Rose Holiday #58 ! Puteam să intitulez această postare „Cum m-am îndrăgostit de o ojă", dar acest titlu nu ar fi fost foarte concludent. :) Am primit oja de la Golden Rose Romania împreună cu alte două oje drept cadou şi le puteți vedea în această postare.
Mai întâi de toate, trebuie să vă spun că, dacă aveţi vreodată ocazia să purtaţi această ojă, nu veţi mai avea nevoie de nicio bijuterie. Nu pentru că este extrem de sclipitoare, ci pentru că este preţioasă ea însăşi. Este un maro închis cu particule fine aurii, lila şi roz. This is my first and only textured nail polish, at least for now. At first, I must admit I was very curious to see how this type of nail polish would look on the nails, as I was convinced that it would make them look heavy and thick. Not a chance ! I applied two coats and it felt and looked amazing (by the way, I also applied a base coat on my nails to protect them, although they recommend not to) !
The application is very easy, the consistency is perfect and at first, this nail polish looks just like a normal one. But, once it starts to dry, the texture starts showing. And I must emphasize that, for me, it dried unexpectedly fast. I think I waited for about 7-10 minutes between coats just to be sure. But I kept testing the surface of the nails with my fingertips to check if it dried, and my feeling is that I could have waited even less. Also, the opacity is quite impressive. I read on the bottle that you can apply 2-3 coats (maybe for the lighter colours), but my opinion is that, if you apply it carefully, you can get away with one single coat. However, as always, I applied two coats because I'm a perfectionist ! :D

Aceasta este prima şi singura mea ojă texturată, cel puţin pentru moment. La început, trebuie să recunosc că am fost foarte curioasă să văd cum va arăta acest tip de ojă pe unghii, întrucât eram convinsă că vor părea încărcate și groase. Nicio șansă ! Am aplicat două straturi și oja s-a simţit și a arătat uimitor (apropo, am aplicat şi un strat de bază pentru protecţie, deși nu este recomandat) !
Aplicarea se face foarte ușor, consistenţa este perfectă și, la început, acest lac de unghii arată la fel ca unul normal. Dar, odată ce începe să se usuce, textura începe să devină vizibilă. Și trebuie să subliniez faptul că, pentru mine, s-a uscat neaşteptat de repede. Cred că am așteptat aproximativ 7-10 minute între straturi doar pentru a fi sigură. Dar am testat încontinuu suprafața unghiilor cu buricele degetelor pentru a verifica dacă s-a uscat, iar eu cred că aş fi putut aștepta chiar mai puțin. De asemenea, opacitatea este destul de impresionantă. Am citit pe sticluţă că se pot aplica 2-3 straturi (poate pentru culorile mai deschise), dar părerea mea este că, dacă este aplicată cu atenție, se poate aplica un singur strat. Cu toate acestea, ca întotdeauna, am aplicat două pentru că eu sunt o perfecționistă ! :D

 
I have a huge regret, though: that I didn't get the chance to capture the beauty of this nail polish in daylight. I did my nails at night and I work 8 to 7, so by the time I get home it's dark outside. This is why these photos were taken at night, with flash, so they don't do this poor gorgeous nail polish any justice. However, you can check out Gia's blog anytime to see some photos with this jewel in daylight.

Am un mare regret, totuşi: că nu am avut ocazia de a captura frumuseţea acestei oje în lumina zilei. Mi-am făcut unghiile noaptea, iar eu lucrez de la 8 la 7, deci când ajung acasă e deja întuneric. De aceea, pozele au fost făcute noaptea, cu bliţ, deci nu au cum să redea frumuseţea acestei oje. Oricum, puteţi vizita blogul Giei oricând pentru a vedea nişte poze cu această bijuterie în lumina zilei.
Now let me show you how this nail polish looks like after 5 days. I think it's pretty amazing !

Acum vreau să vedeți cum arată oja aceasta după 5 zile. Eu zic că e uimitoare !


Excuse the weird pose and the messy cuticles, but the purpose of this photo was for you to realize how long-lasting this nail polish is. It's the best I've ever used, honestly...

Scuzați-mi poziția ciudată și cuticulele neîngrijite, însă scopul acestei poze era să vă dați seama cât de rezistentă e oja aceasta. Este cea mai bună pe care am folosit-o vreodată, sincer...
You can purchase this nail polish for 13.50 RON from cosmania.ro and you can also like the Golden Rose Romania Facebook page to stay updated with their latest products and discounts.
What can I say more ? I don't know, I'm in love ! <3 Leave your questions in the comments below and be sure to come back immediately to check my answers.
Kisses ! :*

Oja se poate achiziţiona la preţul de 13,50 RON de pe cosmania.ro şi puteţi da 'like' la pagina de Facebook Golden Rose Romania pentru a fi la curent cu cele mai recente produse şi reduceri.
Ce pot să spun mai mult ? Nu ştiu, m-am îndrăgostit ! <3 Lăsaţi-mi întrebările voastre într-un comentariu şi reveniţi imediat pentru a-mi citi răspunsurile. 
Pupici ! :*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE:

I finally got the chance to use this nail polish again, only this time I captured it in a more realistic light. No, not the natural one, but indoors, in artificial light - still, without flash, which makes a huge difference ! I love this nail polish, I just love it ! ^_^

Am avut într-un final ocazia să folosesc din nou această ojă, numai că de data aceasta am surprins-o într-o lumină mai realistă. Nu, nu cea naturală, ci înăuntru, la lumină artificială - totuși, fără bliț, ceea ce reprezintă o diferență enormă ! Iubesc oja asta, pur și simplu o iubesc ! ^_^

5 comments:

  1. You are invited to take part in my "International Giveaway sponsored by Born Pretty Store"
    (Prize: A $30 Voucher)

    Visit: http://beauty-fulll.blogspot.com/2013/10/born-pretty-stores-30-voucher-giveaway.html

    ReplyDelete