Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

January 25, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 19. Ikat nails

I know that last week I was very quiet and couldn't manage to post anything, but today I am back and I want to show you my ikat nails, the manicure that I prepared for this Saturday's T.P.A. Group Challenge.

Știu că săptămâna trecută am fost foarte tăcută și nu am reușit să postez nimic, însă astăzi m-am întors și vreau să vă arăt unghiile mele 'ikat', manichiura pe care am pregătit-o pentru colaborarea T.P.A. de sâmbăta aceasta.For this design I really wanted to use the multicoloured diamond glitters I received from Cupio, so I thought that they would stand out more if they were placed on a contrastive background, therefore I chose white and black.
I first applied a base coat, then white nail polish on all of my nails except for the pinky, where I went on black. I started placing the glitters as evenly spaced as possible, starting from the cuticle down the nail, in separate rows. Then I drew straight lines between them with acrylic paint of opposite colour from that of the background. Lastly, I just sketched some really tiny lines on the already existing ones to create that typical ragged effect of the ikat pattern and applied top coat.

Pentru acest model mi-am dorit foarte mult să folosesc paietele romb multicolore pe care le-am primit de la Cupio, așa că m-am gândit că ar ieși mai mult în evidență dacă le-aș aplica pe un fundal contrastant, așadar am ales alb și negru.
Am aplicat mai întâi o bază protectoare, apoi o ojă albă pe toate unghiile cu excepția celei de la degetul mic, unde am folosit negru. Am început prin a plasa paietele cât mai uniform posibil, începând de la cuticule pe lungimea unghiei, pe rânduri separate. Apoi am desenat linii drepte printre ele cu vopsea acrilică de culoare opusă față de fundal. În ultimul rând, am schițat niște liniuțe foarte mici peste liniile deja existente pentru a crea acel efect zdrențuros al modelului 'ikat' și am aplicat top coat.


How about paying a visit to the other girls ?

Ce ziceți, facem o vizită celorlalte fete ?

  1. Mihaela (Ela's Dreams) - http://elasdreams.blogspot.ro/
  2. Madalina - http://misshappyandhernails.blogspot.ro/
  3. Oana - http://wanna-nails.blogspot.com/
  4. Ad - http://walkwithad.wordpress.com/
  5. Oana-http://unghiutele.blogspot.ro/
  6. Rita - http://addictedofbutterflies.wordpress.com/
  7. Iulia - http://iuliabeldean.blogspot.ro/
  8. Ana Maria - http://unghiutelemele.blogspot.ro/
  9. Mihaela - http://lacquerbuzz.com


January 18, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 18. Pin up nails

Is it Saturday again ? Well, that means that you are ready for some pin up nails ! :) Pin up mostly represents the 1940's beautiful, curvy, self-confident women, with red nails and lips, bold black eyeliner, wearing mostly clothes with a polka dot pattern and fishnet tights.

Iar este sâmbătă ? Ei bine, asta înseamnă că sunteți pregătite pentru unghii pin up ! :) Termenul de 'pin up' reprezintă în mare parte femeile anilor 1940, frumoase, cu forme, cu încredere în sine, cu unghii și buze roșii, contur negru accentuat al ochilor, care purtau cu precădere haine imprimate cu buline și ciorapi-plasă.
I just wanted to keep it simple, nothing fancy, nothing that would take too much time. So I decided to paint plain red nails and big white polka dots. I was inspired by this photo, but I decided to make my design matte, mostly because I wanted my dots to show well and not be hidden by any light that would reflect in my nails when taking the pictures.

Am vrut să fac ceva simplu, nimic pretențios, nimic care să îmi ia prea mult timp. Așa că am ales să îmi fac unghiile roșii, cu buline mari albe. M-a inspirat această poză, dar am hotărât să îmi fac modelul mat, mai ales pentru că am vrut ca bulinele mele să se vadă și să nu fie ascunse de nicio lumină care putea să se reflecte în unghiile mele atunci când am făcut pozele.Let's take a look at the other girls...

Haideți să aruncăm o privire la celelalte fete...January 17, 2014

Pink velvet hearts

I really love creating themed manicures, as that way I already have an idea of what I should do on my nails, instead of trying to figure out what it is that I haven't already tried. The manicure that I am showing you in this post was created as an inspiration for you on Valentine's Day, even though it would look just as good anytime you'd like to wear a girly, cute and completely effortless manicure. However, this design also gave me the opportunity to try out a product that I received from Cupio: a pink velvet kit (flocking powder and matching nail polish).
Keep reading for more details...

Ador să creez manichiuri tematice, întrucât în acest fel am deja o idee despre ce ar trebui să îmi fac pe unghii, în loc să încerc să-mi dau seama ce anume nu am încercat încă. Manichiura pe care v-o prezint în această postare a fost creată pentru voi ca inspirație de Sf. Valentin, deși ar arăta la fel de bine oricând ați dori să purtați o manichiură tinerească, drăguță și complet lipsită de efort. Cu toate acestea, acest model mi-a oferit și ocazia de a încerca un produs pe care l-am primit de la Cupio: kit-ul de catifea roz (pudră catifea și ojă asortată).
Citiți în continuare pentru mai multe detalii...I started by applying a base coat to all of my nails. Then, on my accent nails I applied one coat of China Glaze's Love's A Beach. On the other nails, I applied one coat of Cupio pink nail polish and let that dry. Next, I applied another coat and, while that was still wet, I took some flocking powder from the can using some tweezers and poured it over the nails (by the way, I did each nail separately). On the accent nails, I created some hearts using the same nail polish from Cupio and the same technique I mentioned earlier. If you really want to recreate this design, I recommend you to watch MrCandiipants' video, as she explains everything more in detail, while you can also see exactly what she is doing.
Would you wear this manicure, girls ?

Am început prin a aplica o bază protectoare pe toate unghiile. Apoi, pe unghiile-accent, am aplicat un singur strat de Love's A Beach de la China Glaze. Pe celelalte unghii am aplicat un strat de ojă roz Cupio și am lăsat-o să se usuce. După aceea, am mai aplicat un strat și, înainte să se usuce, am luat niște pudră catifea din recipient cu ajutorul unei pensete și am presărat-o pe unghii (apropo, am făcut fiecare unghie separat). Pe unghiile-accent am creat niște inimi cu aceeași ojă de la Cupio și folosind aceeași tehnică pe care am menționat-o mai devreme. Dacă vreți cu adevărat să recreați acest model, vă recomand să priviți video-ul lui MrCandiipants, întrucât ea explică totul mai detaliat, în timp ce puteți urmări exact ceea ce face.
Voi ați purta această manichiură, fetelor ?Now on to the review... I consider that this pink velvet kit was a really good acquisition for me. Excluding the fact that I received it for free in order to test it, I would go buy another one if I wanted to.
The nail polish is good, it dries fast and it applies easily. You can also use it separately from the flocking powder, even if they do make a perfect match. :)
As for the flocking powder, you should know that the can appears to be small, but in fact it is enough for many velvet manicures. I am not sure if it was my fault, being the first time I ever used this kind of product, but I felt that the powder could have stuck better onto the nail polish. Also, I cannot tell you just how long such a manicure can last, as I only wore it long enough for me to take these pictures... :)
Would you buy this kind of velvet kit, or do you already have one ? If you want to see more products in this category, visit Cupio's velvet accessories here.

Acum să trecem la review... Consider că acest kit de catifea roz a reprezentat o achiziție chiar bună pentru mine. Excluzând faptul că l-am primit gratuit spre testare, aș mai cumpăra încă unul dacă aș vrea.
Oja este bună, se usucă repede și se aplică ușor. Se poate folosi și separat de pudra de catifea, chiar dacă fac un cuplu perfect. :)
În ceea ce privește pudra de catifea, trebuie să știți că recipientul pare mic, dar este de fapt suficient pentru multe manichiuri de catifea. Nu sunt sigură dacă a fost vina mea, fiind prima dată când am folosit acest gen de produs, dar mi s-a părut că pudra ar fi putut să se prindă mai bine pe ojă. De asemenea, nu pot să vă spun exact cât ar putea rezista o astfel de manichiură, deoarece eu am purtat-o doar până când am făcut pozele astea... :)
Voi ați cumpăra acest kit de catifea, sau deja aveți unul ? Dacă vreți să vedeți mai multe produse din această categorie, vizitați accesoriile de catifea de la Cupio aici.I need to get something straight: this design was inspired by MrCandiipants' video, it is not my idea. I felt the need to say this, as I know that lately stealing someone's work has become a lifestyle for many. If you don't know what I mean, click here, here or here for some examples, all referring to the same person, actually... :/

Trebuie să lămuresc ceva: acest model a fost inspirat de video-ul lui MrCandiipants, nu este ideea mea. Am simțit nevoia să spun asta, deoarece știu că în ultima vreme a fura munca cuiva a devenit un stil de viață pentru mulți. Dacă nu știți la ce mă refer, dați click aici, aici sau aici pentru exemple, toate referindu-se la aceeași persoană... :/

January 15, 2014

Galaxy nails

Yes, I know... Galaxy nails are nothing new on the Internet, they are just new to me ! :) I wanted for so long to do a design like this and I finally had the opportunity to do it. I imagine that especially the nail art addicts are already fed up with galaxy nails, but I think that the beauty of this design is that there can't be two designs that look alike. I mean, I wouldn't be able to recreate this exact design on my nails twice.

Da, știu... Unghiile galaxie nu sunt noi pe Internet, sunt doar noi pentru mine ! :) Îmi doream de mult timp să fac un model ca acesta și în sfârșit am avut ocazia să îl fac. Îmi imaginez că în special persoanele dependente de arta pe unghii sunt deja sătule de unghiile galaxie, dar sunt de părere că frumusețea acestui model constă în faptul că nu pot exista două modele identice. Adică eu nu aș putea să recreez exact acest model pe unghiile mele și a doua oară.As a base colour, I used Golden Rose Matte Velvet #109, a beautiful shimmery petroleum grey. Then I started building up my galaxies starting with the darkest colour, a deep shimmery blue from Kiko. On top of it, I applied a teal green colour from Gabrini, a mint green from Golden Rose and lastly some white spots. I must mention that each colour was applied on top of the previous one, leaving just its edge untouched. On the sides of the initial dark blue shape, I applied a bright purple from Gabrini and a lilac from Rimmel 60 Seconds. On top of that, I simply dabbed some hot pink from Natty and then some transparent nail polish with lilac shimmer from Kiko. I then applied some silver glitter from Natty all over the nail and created some tiny stars using white acrylic paint. Oh, by the way, I didn't use any particular tools (except for the stars), I just applied all the colours with the brush that came with each nail polish bottle, after removing the excess nail polish. I sealed everything with Orly Polishield Top Coat and here's more photos with the final result. I hope you like it. ^_^

Ca și culoare de bază am folosit Golden Rose Matte Velvet #109, un frumos gri petrol sclipicios. Apoi am început să construiesc galaxiile, începând cu cea mai închisă culoare, un albastru închis sclipicios de la Kiko. Deasupra lui, am aplicat un turcoaz de la Gabrini, un verde-mentă de la Golden Rose și la final niște pete albe. Trebuie să menționez faptul că fiecare culoare a fost aplicată peste cea precedentă, lăsându-i marginea neacoperită. Pe marginile formei albastre inițiale am aplicat un mov aprins de la Gabrini și un lila de la Rimmel 60 Seconds. Deasupra, am tapotat niște roz aprins de la Natty și apoi niște lac transparent cu sclipici lila de la Kiko. După aceea, am aplicat un strat de sclipici argintiu de la Natty pe toată unghia și am creat niște stele micuțe cu vopsea acrilică albă. Ah, apropo, nu am folosit nicio ustensilă deosebită (cu excepția steluțelor), pur și simplu am aplicat toate culorile cu pensula din fiecare sticluță, după ce am îndepărtat oja în exces. Am sigilat totul cu top coat-ul Orly Polishield și iată pozele cu rezultatul final. Sper să vă placă. ^_^ 


Golden Rose Matte Velvet #109

It was about time to try out this beauty ! I first mentioned it in this post, so you might already have seen it before. I think I just need to thank Golden Rose Romania for giving me the possibility to win their contest and their lovely prize.

Era și timpul să încerc frumusețea asta ! Am menționat-o pentru prima oară în această postare, deci e posibil să fi văzut-o deja. Cred că trebuie să le mulțumesc celor de la Golden Rose Romania pentru posibilitatea de a le câștiga concursul și minunatul premiu.Golden Rose Matte Velvet #109 is a shimmery grey nail polish with a matte finish, which gives it the "velvet" look. The effect on the nails is quite unique and strange, mostly because you wouldn't expect for a shimmery nail polish to be matte. I am also not sure if I captured its true colour in the pictures (most probably not, I apologize for this), but it is definitely a petroleum grey with a fine silver shimmer. It applies so easy and neat, without streaking. It is completely opaque in two coats and dries really fast. I truly love this shade and I am so happy I have this one in my collection.

Golden Rose Matte Velvet #109 este un lac de unghii gri sclipicios cu finisaj mat, fapt care îi oferă acel aspect de „catifea”. Efectul său pe unghii este unic și ciudat, mai ales din cauză că nu te-ai aștepta de la o ojă sclipicioasă să fie mată. De asemenea, nu sunt sigură că i-am surprins culoarea reală în poze (mai mult ca sigur nu am reușit și îmi cer scuze), însă este cu siguranță un gri petrol cu sclipici fin argintiu. Se aplică ușor și curat, fără să lase dâre. Este complet opacă în două straturi și se usucă foarte repede. Ador cu adevărat această nuanță și sunt fericită că face parte din colecția mea.You can purchase this nail polish for 8 RON from cosmania.ro and you can also like the Golden Rose Romania Facebook page to stay updated with their latest products and discounts.

Oja se poate achiziţiona la preţul de 8 RON de pe cosmania.ro şi puteţi da 'like' la pagina de Facebook Golden Rose Romania pentru a fi la curent cu cele mai recente produse şi reduceri.
 

January 11, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 17. Hippie nails

Peace to you, my ladies !
Today's post is about peace, love, freedom, flowers and about bright colours and... yeah, all that is on my nails, of course ! :D This Saturday I present to you theme #17 from the T.P.A. Group Challenge, which is called "Hippie nails".

Pace vouă, fetele mele !
Postarea de astăzi este despre pace, iubire, libertate, flori și despre culori vii și... da, toate astea sunt pe unghiile mele, bineînțeles ! :D Sâmbăta aceasta vă prezint tema #17 din cadrul colaborării din grupul T.P.A., care se numește „unghii hippie”.
Of course, I couldn't decide what I should do exactly until I started painting my nails. I only knew I would use my neon nail polishes and for that I did a white base. Then I thought I would draw a spiral, but it couldn't be any spiral, right ? So, I started drawing small curved lines from the center of my nails, alternating the colours of the rainbow. When that was done, I just placed some random round neon studs in orange, pink and green. On my thumb, using the same coloured studs, I created two small flowers. And on my middle finger I placed some round silver studs in the shape of a 'peace' sign.
Voilà !

Bineînțeles că nu m-am putut hotărî ce să fac până când nu am început să îmi pictez unghiile. Știam doar că vreau să îmi folosesc ojele neon, iar pentru asta am făcut o bază albă. Apoi m-am gândit să desenez o spirală, dar nu putea fi o spirală oarecare, nu ? Așadar, am început să desenez niște linii mici și curbate din centrul unghiei, alternând culorile curcubeului. Când am terminat-o, am plasat aiurea niște ținte rotunde neon portocalii, roz și verzi. Pe unghia degetului mare, folosind aceleași ținte, am creat două flori mici. Iar pe degetul mijlociu am plasat niște ținte argintii rotunde în forma semnului păcii.
Voilà !
I hope you like them ! I just think they're perfect for summer... Would you wear this design ?

Sper că vă plac ! Eu cred că sunt perfecte pentru vară... Voi ați purta acest model ?

How about paying the other girls a visit ?

Ce-ar fi să le facem o vizită celorlalte fete ?


January 6, 2014

Golden Rose Holiday #55

A while ago I was showing you a gorgeous textured nail polish: Golden Rose Holiday #58. Now it's time for you to meet her sister, #55 ! :) I received it from Golden Rose Romania, together with other beauties, for winning one of their manicure contests.

Acum ceva vreme vă arătam o superbă ojă texturată: Golden Rose Holiday #58. Acum, este timpul să o cunoașteți pe sora ei, #55 ! :) Am primit-o de la Golden Rose Romania, împreună cu alte frumuseți, pentru că am câștigat un concurs de-al lor de manichiuri.This one has not only a different colour, but also a different texture: it is a light blue with grey undertones and the texture is even grittier than the other one, as it also has some larger glitter pieces. And by gritty, I mean spectacular, not uncomfortable, like I expected. :) It applies just as easy as her sister, the drying time is fast and it's perfectly opaque in two coats.

Aceasta este diferită nu numai ca și culoare, ci și ca textură: este un bleu cu subtonuri de gri, iar textura este și mai granuloasă ca cealaltă, întrucât conține și particule de glitter mai mare. Iar când spun că este granuloasă, vreau să spun mai degrabă că e spectaculoasă, nu incomodă, așa cum m-aș fi așteptat. :) Se aplică la fel de ușor ca și sora ei, timpul de uscare este scurt și este perfect opacă în două straturi. 

The pictures were taken indoors, in artificial light, but without flash. I am absolutely impressed of how good these photos came out, as I think they truly captured the beauty of this nail polish.

Pozele au fost făcute în interior, în lumină artificială, dar fără bliț. Sunt impresionată de cât de bine au ieșit pozele, întrucât sunt de părere că au captat întocmai frumusețea acestui lac de unghii.You can purchase this nail polish for 15 RON from cosmania.ro and you can also like the Golden Rose Romania Facebook page to stay updated with their latest products and discounts.

Oja se poate achiziţiona la preţul de 15 RON de pe cosmania.ro şi puteţi da 'like' la pagina de Facebook Golden Rose Romania pentru a fi la curent cu cele mai recente produse şi reduceri.
 
 

January 4, 2014

The Polish Addict Group Challenge - 16. Gangster nails

Hello !
So, now that the holidays are over, we're going to restart the pre-Christmas collaboration, a.k.a. The Polish Addict Group Challenge. We're halfway through, i.e. this is theme #16 and it's called "Gangster nails". I am almost sure that it's not about having or painting the nails of a gangster :D, but rather creating a design that is inspired by gangsters.

Bună !
Așadar, acum că au trecut sărbătorile, vom relua colaborarea de dinainte de Crăciun, și anume pe cea din cadrul grupului T.P.A. Am trecut deja de jumătate, adică suntem la tema #16 care se numește „unghii de gangster”. Sunt aproape sigură că nu este vorba despre a avea sau de a picta unghiile unui gangster, ci mai degrabă despre a crea un model inspirat de gangsteri.The first thing that came to my mind was "The Godfather" movie, but searching for pictures of Don Corleone on Google led me to a too simple, elegant and minimalist interpretation: black suit, white shirt, black bow tie and a red rose. I wanted something else, so I went for those stylish black and white gangster shoes and the black suit with fine white lines, black shirt and white tie. I found the perfect inspiration for the shoes and for the suit (this guy's face is so funny that I can't stop laughing).

Primul lucru care mi-a venit în minte a fost filmul „Nașul”, dar căutarea unor imagini cu Don Corleone pe Google mi-a redat o interpretare prea simplă, elegantă și minimalistă: costum negru, cămașă albă, papion negru și un trandafir roșu. Eu voiam altceva, așa că am ales acei pantofi stilați de gangsteri, cu alb și negru, și costumul negru cu dungi fine albe, cămașă neagră și cravată albă. Am găsit inspirația perfectă pentru pantofi și pentru costum (fața ăstuia e atât de amuzantă, că nu mă pot opri din râs).


I really hope you don't mind the imperfect white lines or those wonky lines from the suit. I overall like this design and I feel like it takes me where it's supposed to. Leave me comments, good or bad, about the design. They will only make me happy.
Take care of your nails !... ;)

Sper că nu vă deranjează liniile albe imperfecte sau liniile acelea nesigure de la costum. Per total îmi place acest model și simt că mă duce cu gândul acolo unde trebuie. Lăsați-mi comentarii, fie ele bune sau rele, referitoare la acest model. Nu mă pot face decât fericită.
Aveți grijă de unghiile voastre !... ;)

Now let's see how 'gangster' the other girls' nails are, shall we ?

Acum haideți să vedem cât de 'gangster' sunt unghiile celorlalte fete, vreți ?

  
1. Mihaela (Ela's Dreams) - http://elasdreams.blogspot.ro/
2. Oana - http://wanna-nails.blogspot.com/
3. Iulia - http://iuliabeldean.blogspot.ro/
4. Andra (Sophie) - http://sophiesnailartdreamland.blogspot.ro
5. Rita - http://addictedofbutterflies.wordpress.com/

January 1, 2014

Mix & match on New Year's Eve

Happy New Year, darlings !
If you read my last post of 2013, you probably already know that some of my nails broke and I had to cut them all right before New Year's Eve. It was a sad post, I know, but I truly apologize for it and I really want to thank all the nice girls that bothered to leave me an encouraging comment and helped me get over it. Now I'm back and I want to show you the manicure I wore for New Year's.

La Mulți Ani, dragilor !
Dacă mi-ați citit ultima postare pe anul 2013, probabil că deja știți că mi s-au rupt câteva unghii și a trebuit să le tai pe toate chiar înainte de ajunul Anului Nou. A fost o postare tristă, știu, dar îmi cer scuze pentru asta și vreau să mulțumesc din suflet tuturor fetelor drăguțe care s-au deranjat să-mi lase câte un comentariu de încurajare și care m-au ajutat să depășesc momentul. Acum mi-am revenit și vreau să vă arăt ce manichiură am purtat de Anul Nou.Having short nails made me realize that I forgot how to properly apply nail polish (I tended to flood my nails and my cuticles) and also made me reconsider the design that I originally had in mind for this occasion, mostly because now I have half of the workspace I used to have. :/ Anyway, I figured that a mix & match manicure would look nice, so I went and did it.

Având acum unghiile scurte, am realizat că nu mai știu să aplic lacul de unghii cum trebuie (am avut tendința de a-mi inunda unghiile și cuticulele) și, de asemenea, m-am răzgândit în privința modelului pe care îl avusesem inițial în minte pentru această ocazie, deoarece acum mi s-a înjumătățit suprafața de lucru. :/ În orice caz, m-am gândit că o manichiură 'mix & match' ar arăta drăguț, așa că m-am apucat de treabă.I started by applying a base coat, as always.
Then, on my pinky, I applied a silver nail polish and then dug my nail in a jar of silver loose glitter from Cupio, that also has multicoloured reflections, giving it some sort of a holographic effect, but with the texture of liquid sand nail polishes. I then applied a top coat and a small black round stud from Born Pretty Store near the cuticle.
On the ring finger I free-handed a silver half moon and filled the rest of the nail with black nail polish. After applying a top coat, I placed some silver caviar beads from Cupio only on the silver part of the nail, near the cuticle, and I really feel it's my favourite design of them all.
On the middle finger I applied black nail polish and once that dried I applied some top coat and then filled the nail with 2mm silver round studs also from Born Pretty Store, in a polka dot pattern.
On the pointer finger I also applied black nail polish and when that dried I drew some silver pointy lines of different sizes, inspired by HannahRoxNails' tutorial. Once that dried, I went over the silver lines with some silver glitter striper from Golden Rose to make them even more sparkly.
Lastly, I also applied one coat of black nail polish on the thumb nail and then I drew some fireworks using a really fine striping brush with silver and then silver glitter, same as on the pointer finger.
I sealed everything with the Orly Polishield top coat and that's it ! :)

Am început prin a aplica un strat de bază protectoare pe toate unghiile, ca de obicei.
Apoi, pe unghia degetului mic, am aplicat lac de unghii argintiu și am introdus-o într-un borcănel cu glitter argintiu de la Cupio, care are și reflexe multicolore, dându-i astfel un efect similar cu cel holografic, dar cu textura lacurilor de unghii cu nisip lichid. Apoi, am aplicat un strat de top coat și am lipit o țintă mică rotundă neagră de la Born Pretty Store lângă cuticulă.
Pe unghia de la inelar am desenat o semilună cu lac de unghii argintiu și restul unghiei am făcut-o neagră. După ce am aplicat top coat, am plasat niște biluțe mici de caviar argintiu de la Cupio numai pe partea argintie a unghiei, lângă cuticulă, și cred că acesta este modelul meu preferat dintre toate.
Pe unghia degetului mijlociu am aplicat lac de unghii negru și când s-a uscat am aplicat top coat și am umplut unghia cu ținte argintii rotunde de 2mm tot de la Born Pretty Store, într-un tipar de 'polka dots'.
Pe unghia de la arătător am aplicat tot lac de unghii negru, iar după ce s-a uscat am desenat niște linii ascuțite argintii de diferite mărimi, fiind inspirată de tutorialul lui HannahRoxNails. Când s-a uscat, am mai desenat o dată liniile argintii cu un 'striper' cu glitter argintiu de la Golden Rose pentru a le face și mai sclipicioase.
În ultimul rând, am aplicat lac de unghii negru și pe unghia degetului mare, apoi am desenat niște artificii cu ajutorul unei pensule fine, cu argintiu și glitter argintiu, la fel ca pe unghia degetului arătător.
Am sigilat totul cu top coat-ul Orly Polishield și gata ! :)

Here are the products I used: / Iată produsele pe care le-am folosit:

Miss Sporty Nail Expert 5 in 1 Total Care Action Base coat
Miss Sporty - #080 
Farmasi - #87 
Golden Rose Nail Art #121
Orly Polishield Top coat 

 


Which design do you like best ? Please let me know in a comment below. I love getting feedback from you, your comments mean a lot to me and I love reading them and giving you an answer, as you might already have noticed. :)

Care model vă place mai mult ? Vă rog să îmi spuneți într-un comentariu. Ador să primesc feedback-uri de la voi, comentariile voastre înseamnă foarte mult pentru mine și îmi face plăcere să le citesc și să vă răspund la ele, așa cum probabil ați observat. :)