Denim

Alphabet nail art challenge - 'D'

Sugar skulls

Alphabet nail art challenge - 'S'

Undress me

Alphabet nail art challenge - 'U'

Chocolate marble

My guilty pleasure

Tropical sunset

Alphabet nail art challenge - 'T'

December 31, 2013

Short nails .>_<.

I just needed my nails to stay long for one more design this year: for New Year's Eve. I wanted to show you a super cool and elegant manicure for this big event, but my nails decided to break one by one, so I had no chance but to cut them all. :( I must admit I must look at the dates of my older photos to remember when was the last time I had my nails this short, but it's probably more than a year ago. I didn't freak out when some of my nails broke these days, as the signs were always there lately, so I expected that to happen. My only problem is the timing: as I said, I just needed them to stay long for one more manicure, but they felt I should greet 2014 with basically no nails at all...

Aveam nevoie ca unghiile mele să mai rămână lungi doar pentru încă un model: cel de Anul Nou. Voiam să vă arăt o manichiură foarte mișto și elegantă pentru marele eveniment, dar unghiile mele au decis să se rupă una câte una, astfel încât nu am mai avut altceva de făcut decât să le tai pe toate. :( Trebuie să recunosc că trebuie să mă uit la datele pozelor mele mai vechi pentru a-mi aminti când a fost ultima dată când am avut unghiile atât de scurte, dar probabil că se întâmpla cu mai mult de un an în urmă. Nu m-am crizat atunci când unele dintre unghii mi s-au rupt zilele astea, deoarece semne au tot existat în ultima vreme, deci mă așteptam. Singura mea problemă este sincronizarea: așa cum am mai spus, mai aveam nevoie de ele lungi pentru o singură manichiură, dar ele au zis că ar trebui să întâmpin Noul An practic fără unghii...


Rock 'n' roll, baby !
This is how I thought I should take the photos of my upcoming manicures, before deciding to cut them all :(
Așa intenționam să fac pozele viitoarelor manichiuri, înainte de a mă hotărî să le tai pe toate :(I really didn't want to cut them this short, but if that's how they broke...
Chiar nu voiam să le tai atât de scurte, dar dacă așa mi s-au rupt...... and this is how they look like after cutting them all and giving them some shape...
... și așa arată după ce le-am tăiat și le-am dat un fel de formă...


I am not sure now if I can show you one last manicure for this year as planned, because between depression, cooking and cleaning the house, I don't know if I'll have time for what I actually love to do. With that being said, I figured I could show you a gallery of some of my best manicures of 2013, in order for you to see my progress and also tell me if I should keep doing this in the future or just stop here. :)

Acum nu mai sunt sigură că vă mai pot arăta o ultimă manichiură din acest an așa cum plănuisem, deoarece printre depresie, gătit și făcut curățenie prin casă, nu știu dacă voi mai avea timp și pentru ceea ce iubesc să fac. Acestea fiind spuse, m-am gândit să vă arăt o galerie cu unele dintre cele mai bune manichiuri ale mele în 2013, astfel încât să îmi observați progresul și să îmi și spuneți dacă ar trebui să fac asta în continuare, sau ar fi mai bine să mă opresc aici. :)


If you want to see the exact dates for these photos, just click here.
Dacă doriți să vedeți datele exacte ale acestor poze, dați click aici.


So... if my mood doesn't change until tomorrow, I guess I'll see you next year, right ? Have fun, take care, may 2014 bring you whatever you wish for and stay happy ! Kiss you all ! ^_^

Așadar... dacă nu ies din starea asta până mâine, ne vedem la anul, nu ? Distrați-vă, aveți grijă de voi, fie ca 2014 să vă aducă tot ce vă doriți și fiți fericite ! Vă pup ! ^_^

December 25, 2013

Christmas party !

It's Christmas !!!
Elsa's 'Getting ready for Christmas' challenge will soon be over and I wanted to skip some themes and show you what I came up with for theme #10, "Christmas party !".

E Crăciunul !!!
Provocarea Elsei 'Ne pregătim pentru Crăciun' se va termina în curând și am vrut să sar peste câteva teme și să vă arăt ce am conceput pentru tema #10, „Petrecerea de Crăciun !”.I went for a classy, elegant look, chosing not to draw any reindeer, presents or Santa. :) I did a black and gold look, using mostly a glitter nail polish from Golden Rose that is black and has different sizes of gold glitter in it. I decided to do three accent nails: on two of them I wrote "Merry X-Mas" and on the pointer finger nail I created a very simple Christmas tree using the same glitter nail polish and a gold star stud that I covered in glitter.

Am ales un look stilat și elegant, refuzând să desenez reni, cadouri sau pe Moș Crăciun. :) Am făcut un model cu negru și auriu, folosind în cea mai mare parte un lac de unghii cu glitter de la Golden Rose, care este negru și are glitter auriu de diferite mărimi. Am decis să fac trei unghii de accent: pe două dintre ele am scris „Crăciun Fericit”, iar pe unghia de la arătător am făcut un brad de Crăciun foarte simplu, folosind același lac de unghii cu glitter și o țintă aurie în formă de stea pe care am acoperit-o cu glitter.
 
I hope you like my design. Please don't hesitate to leave your comments below.
I wish you all Merry Christmas ! :)
 
Sper că vă place modelul meu. Nu ezitați să îmi lăsați comentarii.
Vă doresc un Crăciun fericit ! :)

December 24, 2013

Snowflakes

No, it's not snowing in my town... only on my nails ! :D Elsa put me to it, as this "Snowflakes manicure" is the 6th theme from the 'Getting ready for Christmas' challenge.

Nu, nu ninge la mine în oraș... ci doar pe unghiile mele ! :D Elsa m-a pus să fac această „Manichiură cu fulgi”, deoarece este cea de-a 6-a temă din provocarea 'Ne pregătim pentru Crăciun'.I don't really have the time to describe you all the steps I made to achieve this manicure, but I really hope you get its complexity. I have spent quite an amount of time in creating it, but the result blew me away. I am totally happy with how this design came out and I can only hope you like it, too ! :D

Nu prea am timpul necesar să vă descriu toți pașii pe care i-am făcut pentru a obține această manichiură, dar sper că îi deduceți complexitatea. Am petrecut ceva timp pentru realizarea ei, dar rezultatul m-a uimit și pe mine. Sunt foarte mulțumită de felul în care mi-a ieșit acest model și pot doar spera că vă place și vouă ! :D


This is how it looks like with flash / Așa arată cu blițThis is how it looks like without flash / Așa arată fără blițDecember 22, 2013

Party nails

No, I haven't cut or squared my nails, so stay calm. :) For sure you can remember Rox's nails from this post here, just this time is different because she wanted something simple and elegant.

Nu, nu mi-am tăiat unghiile și nu le-am făcut pătrate, așa că rămâneți calme. :) Cu siguranță vă amintiți de unghiile lui Rox din această postare, numai că de data aceasta ea și-a dorit ceva simplu și elegant.
Rox and me work in the same office, so when we had to go to our company's Christmas party, she asked me to do her nails. We went for the Louboutin look, with double-sided nails in black and red and some golden studs on the accent nails. The red that I used was a bit too dark, so it didn't show as much as expected, which was a bit disappointing. :( The studs we chose to use are from Born Pretty Store - a golden heart on the ring fingers and a golden square on the thumb nails. As usual, they applied easily and they stayed on the nails as long as Rox let them. :)
I hope you like them !

Rox și cu mine lucrăm în același birou; prin urmare, când a trebuit să mergem la petrecerea de Crăciun a firmei noastre, m-a rugat să îi fac unghiile. Am dorit să obținem look-ul Louboutin, cu unghii cu două fețe în negru și roșu și cu niște ținte aurii pe unghiile-accent. Roșul pe care l-am folosit a fost un pic cam închis, deci nu s-a observat așa cu m-am așteptat, lucru care m-a dezamăgit un pic. :( Țintele pe care am ales să le folosim sunt de la Born Pretty Store - câte o inimă aurie pe unghiile de la inelare și câte un pătrat auriu pe unghiile de la degetele mari. Ca de obicei, s-au aplicat ușor și au rămas pe unghii atât timp cât le-a lăsat Rox :)
Sper că vă plac !

 
Don't forget that you can use my XDSQ10 coupon code to get a 10% discount if you want to purchase any nail art product from Born Pretty Store.
 
Nu uitați că puteți folosi codul XDSQ10 pentru o reducere de 10% dacă vreți să achiziționați produse pentru nail art de la Born Pretty Store.
 
http://www.bornprettystore.com/
 

December 21, 2013

Blue and silver

So, what if Elsa said the 5th theme from the 'Getting ready for Christmas' challenge should be "Blue and silver" ? I went for some silver glitter, so I hope she won't mind... Who minds too much glitter, anyway ? :D

Și ce dacă Elsa a spus că cea de-a 5-a temă din provocarea 'Ne pregătim pentru Crăciun' ar trebui să fie „Albastru și argintiu” ? Eu am ales un glitter argintiu, așa că sper că nu se va supăra... Pe cine deranjează prea mult glitter, oricum ? :DI chose a sparkly dark blue nail polish as a base coat and then took a silver glitter to make a gradient on half of the nails starting from the cuticle area (I used this method and it's the best so far). On two of the nails I decided to extend the glitter on the whole nail for even more sparkle. This glitter nail polish has tiny silver particles and some larger ones in red, blue and green. This is what makes it even more Christmas-appropriate. I even think I got the right shade of blue for those wanting something different from red and green for this time of the year.

Am ales un albastru închis sclipicios ca și bază, apoi am folosit un glitter argintiu pentru a face un gradient pe jumătatea unghiei, începând din zona cuticulelor (am folosit această metodă și e cea mai bună de până acum). Pe două dintre unghii am decis să extind gradientul pe toată unghia pentru și mai multă strălucire. Acest lac de unghii cu glitter are particule argintii foarte mici și unele mai mari pe roșu, albastru și verde. Asta îl face să fie și mai potrivit pentru Crăciun. Chiar sunt convinsă că am ales și nuanța potrivită de albastru pentru cine își dorește ceva diferit de roșu și verde pentru perioada aceasta a anului.

I have been wearing this manicure for the whole week now, and it still didn't chip. I really like it and I will miss it very much. I'm very sorry I couldn't post this article sooner. With Christmas right around the corner, in the past two weeks I found it more and more difficult to make time for new manicures or articles on my blog. However, starting today I'm in holiday, so I hope I will have more time to show you more manicures. Take care ! :)

Am purtat această manichiură toată săptămâna și tot nu s-a stricat. Îmi place foarte mult și îmi va lipsi. Îmi cer scuze că nu am reușit să postez acest articol mai devreme. Crăciunul se apropie și în ultimele două săptămâni mi-a fost tot mai greu să îmi fac timp pentru noi manichiuri sau articole pe blog. Cu toate acestea, începând de astăzi sunt în concediu, așadar sper că voi avea timp să vă arăt mai multe manichiuri. Aveți grijă de voi ! :)
December 16, 2013

S-he Stylezone #320

How's it going, girls ?
You might have noticed that on Saturday I didn't post any new manicure and this is because the girls in the T.P.A. Group decided we should have a break from the usual collaboration and just use the time to create more wintery nail art that better suits this time of the year and the holidays in particular. We will start again in January.

Cum merge treaba, fetelor ?
Poate ați observat deja că sâmbătă nu am postat nicio manichiură nouă, iar asta se datorează faptului că fetele din grupul T.P.A. au hotărât că ar fi mai bine să luăm o pauză de la colaborarea noastră și să ne folosim de timpul acesta pentru a crea modele de iarnă, care să se potrivească mai bine cu perioada aceasta a anului și mai ales cu sărbătorile. Vom relua din ianuarie.Today I wanted to show you another gorgeous nail polish from S-he Stylezone that I bought from DM. It's #320 and it's a metallic gold. I think it's perfect for the holidays, but not only, as it's not that flashy, cheap gold colour, it's a more softer shade that I believe is totally wearable at any time.
The consistency is very good, it applies really easy and it is not as liquid as #115, the milky white I presented to you here. It is opaque in two coats and it dries really fast. In the photos you can see two coats and no top coat.

Astăzi am vrut să vă arăt o altă ojă superbă de la S-he Stylezone pe care am cumpărat-o de la DM. Este #320 și este un auriu metalic. Cred că este perfectă pentru sărbători, dar nu numai, deoarece nu este acel auriu țipător și ieftin, ci mai degrabă o nuanță mai caldă, care cred că poate fi purtată oricând.
Consistența este foarte bună, se aplică foarte ușor și nu este atât de lichidă ca #115, albul lăptos pe care vi l-am prezentat aici. Este opacă în două straturi și se usucă foarte repede. În poze port două straturi, fără top coat.


Here you can see it in a design I created for Elsa's 'Getting ready for Christmas' challenge, where I used it as a base colour for the "Red and gold" theme.
 
Aici o puteți vedea într-un model pe care l-am creat pentru colaborarea Elsei 'Ne pregătim pentru Crăciun', unde am folosit-o ca și culoare de bază pentru tema „Roșu și auriu”.Please don't forget about my very first giveaway. You can enter here and you must hurry, as you only have 4 days left. You can be the winner !

Vă rog să nu uitați de primul meu giveaway. Vă puteți înscrie aici și trebuie să vă grăbiți, pentru că mai aveți timp doar 4 zile. Tu poți fi câștigătoarea !